Novinky
Proměny Kolince v obrazech. Díl 1.(pdf)
Proměny Kolince v obrazech. Díl 2.(pdf)

Dějiny městečka Kolince
Vzkazník
Dějiny městečka Kolince, díl I. (Panství)
Dějiny městečka Kolince, díl II. (Usedlosti)
Dějiny městečka Kolince, díl III. (Kostel)
Dějiny městečka Kolince, díl IV. (Obyvatelstvo)
Dějiny městečka Kolince, díl V. (Židé)
Dějiny městečka Kolince, díl VI.(Kultura)

Kroniky, písemnosti
Pamětní kniha - díl 1. (1926 - 1950)
Pamětní kniha - díl 2. (1951 - 1980)
Pamětní kniha - díl 3. (1981 - 1999)
Pamětní kniha - díl 4. (2000 - 2001)

Kolinec na Šumavě

Kronika Boříkov
Za tajemstvím Vidhoště
Pamětní knika obce Ujčína
Kronika Vlčkovic
Pamětní kniha obce Jindřichovic

Fotbal v Kolinci -Díl 1.(ppsx)(pdf)
Fotbal v Kolinci -Díl 2.(ppsx) (pdf)
Kolinec v době válečné
Škola I. - VI. díl
ThDr. Josef Baťka - USA (pdf)


Kostel sv. Jakuba Většího(pdf)
Kolinecké panství (pdf)
Hasiči - prezentace 2018 (pdf)
Proměny Kolince (pdf)
Park - naučná stezka (pdf)
Bratr Hermes (pdf)
Osvobození Kolince (pdf)

Vlčkovice - prezentace 2018 (pdf)
Kolinec 1918 - 2018 (pdf)
Mons. ThDr. Josef Baťka - prezentace (pdf)
Malonice a rod Lumbe - prezentace (pdf)
Galerie starostů (pdf)

Galerie
Historie ve fotografii
Rybníky
Sakrální stavby
Příroda

Geografie obce
Poloha
Geologie a geomorf.
Hydrologie
Klima
Půdní poměry
Biogeografie
Hospodářská min.
Hospodářská souč.
Obyvatelstvo
Doprava
Využití krajiny
Cestovní ruch
Služby
Historie


Městys Kolinec
Miloslav Lederer - Lesný, 1928

3.4.2024
                       

Poděkování autora stránek