Menu

Obyvatelstvo

 1. Úvod
 2. Počet obyvatel a věkový průměr 1869-2020
 3. Aktuální stav počtu obyvatel
 4. Vývoj počtu obyvatel a domů 1869-2020
 5. Přirozená měna obyvatelstva 1995-2020
 6. Mechanická měna obyvatelstva 1971-2020
 7. Dynamika obyvatelstva 1971-2020
 8. Územní změny, počty obyvatel, narození, zemřelí, stěhování (1971-2020)
 9. Věková skladba 2001-2020
 10. Věkové složení obyvatel 2000-2020- základní věkové skupiny k 31.12.2020
 11. Odkaz na stránky ČSÚ-1) Vybrané statistické údaje za základní územní jednotku (ZUJ) 556467-Kolinec

Úvod

Ve vývoji počtu obyvatelstva Kolince sehrálo roli několik faktorů. Poměrně rychle se rozvíjející obec, která prosperovala z rýžování zlata a těžby stříbra, začala ztrácet obyvatele v důsledku vyčerpání zásob výše uvedených kovů, nekvalitní zemědělské půdy, poměrně drsnému a chladnému podnebí. Vliv na změny v počtu obyvatel mělo i připojování a odtrhávání některých sídel k obci, či jejich zánik. Na úbytku obyvatel se podepsaly i světové války, jejichž dopad se projevil zastavením růstu počtu obyvatel v případě 1. světové války a především po 2. světové válce, kdy kolinecká populace klesla téměř o třetinu. Počet obyvatel dodnes neustále klesá, což je především důsledkem migrace do měst. V Kolinci převažují ženy nad muži, což je zde trvalým rysem. Počet domů navzdory ubývajícímu počtu stálých obyvatel roste, na čemž mají velký podíl především podnikaví obyvatelé, kteří pronajímají domy zahraničním turistům, a chataři a chalupáři, jejichž počet neustále roste. Obec Kolinec se skládá z osmnácti částí: vlastní Kolinec dále pak Ujčín, Brod, Vlčkovice, Buršice, Jindřichovice, Sluhov, Boříkovy, Hradiště, Bernartice, Lukoviště, Mlázovy, Malonice, Střítež, Tržek, Podolí, Tajanov a Javoří.

Počet obyvatel a věkový průměr v sídlech obce Kolinec

28.6.011.1.051.1.071.1.081.1.091.1.101.1.12
SídloPoč.
ob.
Věk.
pr.
Poč.
ob.
Věk.
pr.
Poč.
ob.
Věk.
pr.
Poč.
ob.
Věk.
pr.
Poč.
ob.
Věk.
pr.
Poč.
ob.
Věk.
pr.
Poč.
ob.
Věk.
pr.
Kolinec7903977940,476641,379740,580840828-80741
Ujčín100449142,89144,58945,7874588-8846
Brod27413044,72741,92545,1244424442144,5
Vlčkovice35484241,63539,73240,6324030-3438,5
Buršice23492748,82746,32346,7224821482048
Jindřichovice70397739,47638,77739764243427440
Sluhov759943,9840,5841,584811-1048,5
Boříkovy345449,8648,5748,1646746938
Hradiště277280,5182183184185185
Bernartice17561853,71755,11658,2155715571457,5
Lukoviště28452339,82341,42342,4234423-2841,5
Mlázovy504442424346,64145,9524264-6140,5
Malonice1484014340,313640,813241,213042129-14040
Střítež28492451,72344,43038,3304029-3441,5
Tržek29452846,62845,62644,8254324-2444,5
Podolí18442144,62146,62147,6214924-2348
Tajanov345643,71134,61332,4133413-1336,5
Javoří11351035,11037,11038,110401040831
celkem138941137641,5134641,9137641,61383-1414-140941,5

Aktuální stav počtu obyvatel obce Kolinec

Vývoj počtu obyvatel a počtu domů obce Kolinec

RokPočet obyvateldomůRokPočet obyvateldomů
1869431954419911616780
1880418058120011389901*
1890404558720021373-
1900384058320031363-
1910391259620041375-
1921398160520051376819
1930370864320061346819(*353)
1940sčítání neproběhlo20071376822(*353)
1950260366820091383826(*353)
1961251460320101414827(*353)
1970203958820111409830(*353)
1980186773820121409831(*354)
* včetně rekreačních objektů
(*353) z toho rekreační domy
Pramen: Města České republiky v retrospektivě. Český statistický úřad. 1. vyd. Praha, 1996. 364 s. Statistická ročenka České republiky '98. Český statistický úřad. 1. vyd. Praha, Scientia 1998. 744 s. Údaje Obecního úřadu v Kolinci. Pramen: zpracováno podle údajů z tabulky Poznámka: V roce 1940 sčítání lidu neproběhlo.

Příčiny výkyvů v hodnotách počtu obyvatel a domů

Do r. 1960 obec Kolinec tvořila pouze jednu územně správní jednotku. Po reorganizaci okresů v r. 1960 byly 1.1.1960 připojeny obce Ujčín a Buršice.

K. 1.1.1964 byly připojeny obce Vlčkovice s osadami Smrčí a Brod.

K 30.4.1976 byly do správního území obce Kolince přičleněny Mlázovy, Lukoviště, Hradiště, Boříkovy a Bernatice.

1.1.1981 byly připojeny obce Malonice s osadami Jindřichovice, Sluhov, Tajanov, Střítež, Tržek, Podolí, Javoří a Mokrosuky s osadou Lešišov.

K poslední územně správní změně došlo 1.5.1991. Obce Mokrosuky a Lešišov vytvořily novou samostatnou územně správní jednotku.

Pohyb obyvatelstva obce v posledních letech je patrný z následující tabulky.


Přirozená měna obyvatelstva obce Kolinec v letech 1990-2020

Zpět
Pramen: zpracováno podle údajů ČSÚ

Mechanická měna obyvatelstva obce Kolinec v letech 1990-2020

Pramen: zpracováno podle dat ČSÚ.

Dynamika obyvatelstva Kolince za období 1990-2020

Zpět

Pramen: zpracováno podle údajů ČSÚ

Územní změny, počty obyvatel, narození, zemřelí, stěhování (1971-2020)


Věková struktura obce je poměrně vyrovnaná. V obci je zastoupeno rovnoměrně obyvatelstvo v předproduktivním a produktivním věku. Částečně také v důsledku prodloužení produktivního věku - pozdějším odchodem do starobního důchodu. Z grafů je patrný trend zvyšování počtu obyvatel v poproduktivím věku, do jisté míry způsobený prodloužením průměrné délky života.

Z grafů a údajů statistických je patrné, že od r. 1990 do r. 2000 převažoval v mechanické měně trend vystěhování před přistěhováním (celkem za toto období 326 přistěhovaných a 389 osob vystěhovaných). V následném období r. 2001 - 2020 je situace opačná. Celkem za toto období je 942 přistěhovaných a 751 osob vystěhovaných. Přirozená měna obyvatel má, až na malé vyjímky, setrvalý stav, stále však s tendencí poklesu. Růst počtu obyvatelstva Kolince je podmíněný pouze v mechanické měně - v převaze počtu osob přistěhovaných nad vystěhovanými.

Věková skladba obyvatel Kolince

Věková skladba obyvatel Kolince k 28. 6. 2001
Zpět
VěkPočet obyvatelVěkPočet obyvatel
absol.%absol.%
0-4745,345-491017,3
5-9785,650-54956,8
10-14664,755-59896,4
15-19896,460-64604,3
20-24111865-69604,3
25-291218,770-74735,3
30-34846,175-79594,3
35-39735,380-84493,5
40-441037,485+40,3

Věková skladba obyvatel Kolince k 8. 2. 2007

VěkPočet obyvatelz tohoVěkPočet obyvatelz toho
absol.%mužiženyabsol.%mužiženy
0-4463,42232545-49765,654333
5-9523,86252750-541148,475856
10-14886,54444455-591108,176050
15-19785,79334560-64926,844844
20-24805,94384265-69523,862329
25-29886,54454370-74513,792130
30-341108,17565475-79614,532635
35-39977,21534480-84413,051922
40-44866,39444285+241,78816

Věková skladba obyvatel Kolince k 1. 1. 2012

VěkPočet obyvatelz tohoVěkPočet obyvatelz toho
absol.%mužiženyabsol.%mužiženy
0-4594,19332645-49906,394644
5-9815,75384350-54765,394333
10-14574,05273055-591158,165956
15-19946,67494560-641097,745851
20-24815,75364565-69946,674846
25-29835,89384570-74513,622229
30-34876,17414675-79443,121727
35-391208,52606080-84412,911625
40-44986,96544485+302,13921

Věková skladba obyvatel Kolince k 31. 1. 2020

VěkPočet obyvatelz tohoVěkPočet obyvatelz toho
absol.%mužiženyabsol.%mužiženy
0-4825,56404245-491198,076059
5-9724,88413150-54936,314746
10-14634,27333055-59986,656038
15-19795,40384160-64896,044742
20-24795,40403965-691097,396049
25-29996,72564370-741047,065252
30-34795,40384175-79553,732827
35-39775,22374080-84312,101219
40-441167,87625485+302,04327
ZpětVěkové složení obyvatel 2000-2020 - základní věkové skupiny k 31.12.2020


Data z Veřejné databáze ČSU, Území: Kolinec

Téměř 60 % obyvatel obce je ekonomicky aktivních, přičemž do zaměstnání většina z nich dojíždí do Klatov, Sušice, ale i do Německa. Přímo v obci pracuje asi 40 % ekonomicky aktivních obyvatel. Zaměstnanost v primárním sektoru převažuje nad sekundárním a terciérním sektorem. Lidé zde nachází zaměstnání v zemědělství, lesnictví i vodním hospodářství. Pracovní uplatnění lze najít rovněž v textilním a obuvnickém průmyslu. V obci je také mnoho pracovních míst ve službách (obchody, pohostinství, základní škola aj.).

Náboženská skladba obyvatel Kolince je velmi jednoduchá. Asi 28 % obyvatel se hlásí k římskokatolickému vyznání, ostatní jsou bez vyznání. V národnostním složení tvoří drtivou většinu obyvatelé české národnosti. V obci bydlí pouze jedna rodina slovenské národnosti, která čítá šest členů (netvoří tedy ani celé jedno procento).

Menu
Zpět