MENU  |  GALERIE:   HISTORIE VE FOTOGRAFII |  RYBNÍKY |  SAKRÁLNÍ STAVBY |  PŘÍRODA

Obyvatelstvo

  1. Úvod
  2. Počet obyvatel a věkový průměr
  3. Vývoj počtu obyvatel a domů
  4. Přirozená měna obyvatelstva
  5. Mechanická měna obyvatelstva
  6. Dynamika obyvatelstva
  7. Věková skladba
  8. Odkaz na stránky ČSÚ-1) Vybrané statistické údaje za základní územní jednotku (ZUJ) 556467-Kolinec

Úvod

Zpět

Ve vývoji počtu obyvatelstva Kolince sehrálo roli několik faktorů. Poměrně rychle se rozvíjející obec, která prosperovala z rýžování zlata a těžby stříbra, začala ztrácet obyvatele v důsledku vyčerpání zásob výše uvedených kovů, nekvalitní zemědělské půdy, poměrně drsnému a chladnému podnebí. Vliv na změny v počtu obyvatel mělo i připojování a odtrhávání některých sídel k obci, či jejich zánik. Na úbytku obyvatel se podepsaly i světové války, jejichž dopad se projevil zastavením růstu počtu obyvatel v případě 1. světové války a především po 2. světové válce, kdy kolinecká populace klesla téměř o třetinu. Počet obyvatel dodnes neustále klesá, což je především důsledkem migrace do měst. V Kolinci převažují ženy nad muži, což je zde trvalým rysem. Počet domů navzdory ubývajícímu počtu stálých obyvatel roste, na čemž mají velký podíl především podnikaví obyvatelé, kteří pronajímají domy zahraničním turistům, a chataři a chalupáři, jejichž počet neustále roste. Obec Kolinec se skládá z osmnácti částí: vlastní Kolinec dále pak Ujčín, Brod, Vlčkovice, Buršice, Jindřichovice, Sluhov, Boříkovy, Hradiště, Bernartice, Lukoviště, Mlázovy, Malonice, Střítež, Tržek, Podolí, Tajanov a Javoří.

Počet obyvatel a věkový průměr v sídlech obce Kolinec

Zpět
28.6.011.1.051.1.071.1.081.1.091.1.101.1.12
SídloPoč.
ob.
Věk.
pr.
Poč.
ob.
Věk.
pr.
Poč.
ob.
Věk.
pr.
Poč.
ob.
Věk.
pr.
Poč.
ob.
Věk.
pr.
Poč.
ob.
Věk.
pr.
Poč.
ob.
Věk.
pr.
Kolinec7903977940,476641,379740,580840828-80741
Ujčín100449142,89144,58945,7874588-8846
Brod27413044,72741,92545,1244424442144,5
Vlčkovice35484241,63539,73240,6324030-3438,5
Buršice23492748,82746,32346,7224821482048
Jindřichovice70397739,47638,77739764243427440
Sluhov759943,9840,5841,584811-1048,5
Boříkovy345449,8648,5748,1646746938
Hradiště277280,5182183184185185
Bernartice17561853,71755,11658,2155715571457,5
Lukoviště28452339,82341,42342,4234423-2841,5
Mlázovy504442424346,64145,9524264-6140,5
Malonice1484014340,313640,813241,213042129-14040
Střítež28492451,72344,43038,3304029-3441,5
Tržek29452846,62845,62644,8254324-2444,5
Podolí18442144,62146,62147,6214924-2348
Tajanov345643,71134,61332,4133413-1336,5
Javoří11351035,11037,11038,110401040831
celkem138941137641,5134641,9137641,61383-1414-140941,5

Vývoj počtu obyvatel a počtu domů obce Kolinec

Zpět
RokPočet obyvateldomůRokPočet obyvateldomů
1869431954419911616780
1880418058120011389901*
1890404558720021373-
1900384058320031363-
1910391259620041375-
1921398160520051376819
1930370864320061346819(*353)
1940sčítání neproběhlo20071376822(*353)
1950260366820091383826(*353)
1961251460320101414827(*353)
1970203958820111409830(*353)
1980186773820121409831(*354)
* včetně rekreačních objektů
(*353 rekreační domy)
Pramen: Města České republiky v retrospektivě. Český statistický úřad. 1. vyd. Praha, 1996. 364 s. Statistická ročenka České republiky '98. Český statistický úřad. 1. vyd. Praha, Scientia 1998. 744 s. Údaje Obecního úřadu v Kolinci. Pramen: zpracováno podle údajů z tabulky Poznámka: V roce 1940 sčítání lidu neproběhlo.

Pohyb obyvatelstva obce v posledních letech je patrný z následující tabulky.

Přirozená měna obyvatelstva obce Kolinec v letech 1995-2011

Zpět
RokŽivě narozeníZemřelíPřirozený přírůstek
absol.%oabsol.%oabsol%o
19951319,052333,7-10-14,65
19961825,62941,24-11-15,64
19971521,091622,5-1-1,41
1998811,122027,8-12-16,68
199968,31723,51-11-15,21
20001622,341825,13-2-2,79
2001128,641712,24-5-3,60
200296,562216,02-13-9,47
2003128,801712,47-5-3,67
2004139,451611,64-3-2,18
2005107,271913,81-9-6,54
2006118,202417,90-13-9,69
200796,541913,81-10-7,27
2008128,681611,57-4-2,89
2009128,49107,0721,41
2010117,811510,65-4-2,84
20112014,191712,0732,13
Pramen: zpracováno podle údajů Obecního úřadu v Kolinci

Z ukazatelů přirozené měny obyvatelstva lze vypozorovat, že v posledních letech se počet obyvatel přirozenou měnou mění poměrně dynamicky. Hodnoty přirozeného přírůstku však každý rok sledovaného období vycházejí v záporných hodnotách, je tedy zřejmé, že v obci docházelo k přirozenému úbytku. A to i přesto, že průměrná natalita z období let 1995 - 2000 byla 13,65 %o, tedy výrazně vyšší, než činí celostátní průměr. Průměrná mortalita totiž v dané době činila 23,36 %o.

Mechanická měna obyvatelstva obce Kolinec v letech 1995-2006

Zpět
RokPřistěhovalíVystěhovalíMigrační saldo
absol.%oabsol.%oabsol.%o
19953551,282942,4968,79
19961927,025172,52-32-45,5
19972230,933752,02-15-21,09
19983345,873751,43-4-5,56
19992230,431824,8945,54
20003954,42433,51520,94
200100,000,000,0
20022417,482719,67-3-2,18
20031511,012014,67-5-3,67
20043021,821510,911510,91
20052618,902518,1710,73
20062921,554231,20-13-9,66
20075539,971913,813626,16
20085640,492215,913424,58
20096747,383826,872920,51
20105337,624129,10128,52
20117553,233726,263826,97
Pramen: zpracováno podle dat Obecního úřadu v Kolinci

V období mezi lety 1995 - 2000 se do obce přistěhovalo 170 lidí a ve stejném období se jich 196 naopak vystěhovalo. Migrační saldo kolísá, ale záporné hodnoty jsou výrazně vyšší, proto je výsledný poměr mezi přistěhovalými a vystěhovalými záporný a obec mechanickou měnou obyvatele ztrácí.

Celkový přírůstek (úbytek) obyvatelstva obce Kolinec za období 1995-2000

Pramen: zpracováno podle údajů Obecního úřadu v Kolinci

Dynamika obyvatelstva Kolince za období 1995-2006

Zpět
RokPřirozený přírůstek
v promile
Migrační saldo
v promile
Celkový přírůstek
v promile
1995-14,65-8,79-5,86
1996-15,64-45,5-61,14
1997-1,41-21,09-22,5
1998-16,68-5,56-22,24
1999-15,215,54-9,67
2000-2,7920,9418,15
2001-3,600,0-3,60
2002-9,47-2,18-11,65
2003-3,67-3,67-7,34
2004-2,1810,918,73
2005-6,540,73-5,81
2006-9,69-9,66-19,35
2007-7,2726,1619,89
Pramen: zpracováno podle údajů Obecního úřadu v Kolinci

Věková struktura obce je poměrně vyrovnaná. V obci je zastoupeno poměrně rovnoměrně obyvatelstvo v předproduktivním, produktivním i poproduktivním věku.

Věková skladba obyvatel Kolince

Věková skladba obyvatel Kolince k 28. 6. 2001
Zpět
VěkPočet obyvatelVěkPočet obyvatel
absol.%absol.%
0-4745,345-491017,3
5-9785,650-54956,8
10-14664,755-59896,4
15-19896,460-64604,3
20-24111865-69604,3
25-291218,770-74735,3
30-34846,175-79594,3
35-39735,380-84493,5
40-441037,485+40,3

Věková skladba obyvatel Kolince k 8. 2. 2007

VěkPočet obyvatelz tohoVěkPočet obyvatelz toho
absol.%mužiženyabsol.%mužiženy
0-4463,42232545-49765,654333
5-9523,86252750-541148,475856
10-14886,54444455-591108,176050
15-19785,79334560-64926,844844
20-24805,94384265-69523,862329
25-29886,54454370-74513,792130
30-341108,17565475-79614,532635
35-39977,21534480-84413,051922
40-44866,39444285+241,78816

Věková skladba obyvatel Kolince k 1. 1. 2012

VěkPočet obyvatelz tohoVěkPočet obyvatelz toho
absol.%mužiženyabsol.%mužiženy
0-4594,19332645-49906,394644
5-9815,75384350-54765,394333
10-14574,05273055-591158,165956
15-19946,67494560-641097,745851
20-24815,75364565-69946,674846
25-29835,89384570-74513,622229
30-34876,17414675-79443,121727
35-391208,52606080-84412,911625
40-44986,96544485+302,13921

Průměrný věk
k 8. 2. 2007
Průměrný věk
k 1. 1. 2008
obyvatelstvo celkem
k 1. 1. 2008
Průměrný věk
k 1. 1. 2012
obyvatelstvo celkem
k 1. 1. 2012
celkemz toho
muži
z toho
ženy
celkemz toho
muži
z toho
ženy
celkemz toho
muži
z toho
ženy
celkemz toho
muži
z toho
ženy
celkemz toho
muži
z toho
ženy
41,941,642,341,64142,1137667670041,541421409694715

Téměř 60 % obyvatel obce je ekonomicky aktivních, přičemž do zaměstnání většina z nich dojíždí do Klatov, Sušice, ale i do Německa. Přímo v obci pracuje asi 40 % ekonomicky aktivních obyvatel. Zaměstnanost v primárním sektoru převažuje nad sekundárním a terciérním sektorem. Lidé zde nachází zaměstnání v zemědělství, lesnictví i vodním hospodářství. Pracovní uplatnění lze najít rovněž v textilním a obuvnickém průmyslu. V obci je také mnoho pracovních míst ve službách (obchody, pohostinství, diskotéky, základní škola aj.).

Náboženská skladba obyvatel Kolince je velmi jednoduchá. Asi 28 % obyvatel se hlásí k římskokatolickému vyznání, ostatní jsou bez vyznání. V národnostním složení tvoří drtivou většinu obyvatelé české národnosti. V obci bydlí pouze jedna rodina slovenské národnosti, která čítá šest členů (netvoří tedy ani celé jedno procento).

Menu
Zpět