Historie ve fotografii: Pohlednice Kolince

Převzato z archivních sbírek Jana Vícha, Dušana Máry a Jiřího Dufka

Zpět - MENU Pohlednice Kolince Pohlednice Mlázov, Malonic a Jindřichovic Pivovar Zámek a škola sv. Jan Synagoga Židovský hřbitov Kostel Věž Drobné sakrální stavby

Náměstí Mlýn Lihovar Květen 1945 Zajímavosti

r. 1895

Dopisnice Eduarda von Taaffe, ministerského předsedy Rakouska, majitele kolineckého panství, r. 1895. 
Převzato: http:// www.kohoutikriz.org/priloha/kumrt.php

r. 1899

Národní jednota pošumavská 1899

r. 1899

Národní jednota pošumavská 1899

r. 1900

Vydavatel neznámý 1900, za osobami kamenná zeď kolem zámecké zahrady

r. 1900

Nakladatel Josef Popper 1900, u kostela vpravo čp. 14, původní škola, vlevo čp. 22 první poštovní úřad

r. 1901

Nakladatel neznámý 1901, uprostřed výstavba rod. domku čp. 144 Františka Olivy

r. 1901

Nakladatel neznámý 1901

r. 1902

Nakladatel neznámý 1902

r. 1902

Nakladatel neznámý 1902

r. 1902

Nakladatel Josef Popper, vydavatel K. Jiříček Horažďovice 1902,
 před obchodem Josef a Charlotte Popperovi s dětmi a služebnictvem

r. 1905

Nakladatel Josef Popper 1905

r. 1908

Nakladatel neznámý 1908

1910

Nakladatel Josef Popper, vydavatel Kaplan Sušice 1910

1910

Nakladatel Josef Popper, vydavatel Kaplan Sušice 1910

1910

Nakladatel Alois Zajíc 1910, původní budova továrny před přístavbou pravého křídla

1910

Nakladatel Alois Zajíc, 1910

1910

Nakladatel Alois Zajíc, 1910. Postavy zleva: Josef Boublík,  Josef Krištof, Josef Kotoun, Alois Zajíc, zahradník Jaroslav Tomášek

1910

Nakladatel Josef Popper, Kolinec 1910

1910

Nakladatel Alois Zajíc, Kolinec 1911

1912

Nakladatel Alois Zajíc, vydavatel Kaplan Sušice 1912

r.1912

Nakladatel Zikmund Korec, vydavatel firma J. M. Plzeň, 1912

1912

Nakladatel Zikmund Korec, vydavatel firma J.M. Plzeň, 1912

1914

Nakladatel Josef Popper, 1914

1915

Nakladatel Alois Zajíc, 1915

1915

Nakladatel Josef Popper, 1915, továrna f. Joss & Lövenstein ještě bez komínu

Nakladatel Josef Popper, 1915

1915

Nakladatel Josef Popper, 1915

1915

Nakladatel Zikmund Korec, 1915, snímek vpravo dole: vinopalna čp. 124 a obchod Zikmunda Korce,
 od r. 1929 obchod Josefa Kotouna snímek nad: panský lihovar

1918

Nakladatel J. Bouda, 1918

1918

Nakladatel J. Bouda, 1918, před hřbitovní zdí příkop srovnaný v 70. létech

1918

Nakladatel Zikmund Korec, 1918, snímek dole dům čp. 54 v místě  dnešní křižovatky u pošty čp. 55

1919

Nakladatel Alois Zajíc, 1919

1919

Nakladatel Zikmund Korec, Kolinec 1919

1919

Nakladatel J. Bouda, 1919

1919

Vydavatel Langraf, Klatovy, 1919, odhalení pomníku padlých v 1. sv. válce, vpravo první trafika

1922

Nakladatel Zikmund Korec, 1922

1924

Vydavatel Grafie J. Chmelíček, Plzeň 1924, snímek vpravo nahoře: původní oplocení části zámecké zahrady, 
v něm pomník padlých v 1. sv. válce, za ním trafika

1924

Vydavatel Grafie J. Chmelíček, Plzeň 1924

1924

Vydavatel Grafie J. Chmelíček, Plzeň 1924

1924

Vydavatel Grafie J. Chmelíček, Plzeň 1924, snímek dole: původní oplocení 
části zámecké zahrady, v něm pomník padlých v 1. sv. válce, za ním trafika

1924

Vydavatel Grafie J. Chmelíček, Plzeň 1924

1925

Vydavatel neznámý, 1925, dolní část náměstí s pomníkem padlých v 1. sv. válce

1925

Nakladatel Dělnické pošumavské konzumní družstvo, 1925,
 pomník padlých v 1. sv. válce již přemístěn na místo dnešního stanoviště

1925

Vydavatel Grafie J. Chmelíček, Plzeň 1925

1925

Nakladatel Havrda Kolinec, 1925

1925

Nakladatel Havrda Kolinec, 1925

1926

Vydavatel Grafie J. Chmelíček, Plzeň 1926

1927

Vydavatel Grafie J. Chmelíček, Plzeň 1927

1927

Nakladatel V. Virt, vydavatel K. Dolejší, Přeštice, 1927

1928

Nakladatel Blažej Bulka, Kolinec 1928

1928

Nakladatel Blažej Bulka, vydavatel J. Chmelíček, Plzeň 1928

1928

Nakladatel Václav Virt, Kolinec 1928

1929

Vydavatel J. Chmelíček, Plzeň 1929

1929

Nakladatel Václav Virt, Kolinec 1929

1929

Nakladatel Václav Virt, Kolinec 1929

1930

Vydavatel J. Chmelíček Plzeň, Hospodářské družstvo v Kolinci 1930

1930

Vydavatel Pavel, Sušice. 1930 Na snímku stromořadí v nádražní ulici,
 v dálce meandrující Pstružná s hrůbaty

1930

Nakladatel Václav Virt, Kolinec 1930

1930

Nakladatel Blažej Bulka, vydavatel J. Chmelíček Plzeň, Kolinec 1930

1931

Vydavatel Pavel, Pavlová Sušice, 1931

1932

Nakladatel Alois Zajíc Kolinec 1932

1932

Nakladatel Pavel Sušice 1932

1932

Nakladatel Pavel Sušice 1932

1934

Nakladatel Joža Pospíchal, Sušice 1934

1934

Nakladatel Pavel, Sušice 1934

1935

Nakladatel neznámý, 1935

1935

Nakladatel neznámý, 1935

1935

Nakladatel Josef Kotoun, Kolinec 1935

1935

Nakladatel neznámý, Kolinec 1935. Úzká silnice od Sušice 
kolem budov dnes zbouraného mlýna čp. 65

1935

Nakladatel Pavel, Sušice 1935

1935

Nakladatel Pavel, Sušice 1935

1935

Nakladatel Pavel, Sušice 1935

1935

Nakladatel Václav Virt, Kolinec 1935. Pivovar Fr. Koudelky, mlýn Františka Hulce s náhonem

1935

Nakladatel Václav Virt, Kolinec 1935. Pohled na pivovar od mlýnského náhonu na Rybníčkách

1935

Nakladatel Václav Virt, vydavatel Joža Pospíchal Sušice 1935

1936

Nakladatel Václav Virt, vydavatel Pavel Sušice 1936

1936

Nakladatel Josef Kotoun, Kolinec 1936

1936

Vydavatel Joža Pospíchal, Sušice 1936

1936

Vydavatel Joža Pospíchal, Sušice 1936. Úplně vpravo budova "špejcharu" původně čp. 14

1936

Nakladatel Václav Virt, vydavatel Pavel Sušice 1936

1936

Nakladatel Václav Virt, vydavatel J. Chmelíček, Grafie Plzeň 1936.
 Holiny na "Rendlíkách", pod nimi dnes zbouraný mlýn čp. 65

1937

Nakladatel Václav Virt, Kolinec 1937

1937

Vydavatel Joža Pospíchal, Sušice 1937

1937

Nakladatel Václav Virt, vydavatel Joža Pospíchal, Sušice 1937

1937

Nakladatel Blažej Bulka, Kolinec 1937

1937

Nakladatel Václav Virt, vydavatel Pavel Sušice 1937

1937

Vydavatel Pavel, Sušice 1937. Na rohu před autem obchod a pekařství Františka Leče, za ním drogerie
 Františka Přády v čp. 24, vpravo průčelí se sloupy hostinec Františka Suchánka čp. 4

1937

Vydavatel Joža Pospíchal, Sušice 1937

1937

Vydavatel J. Chmelíček, Grafie Plzeň 1937

1937

Nakladatel Václav Virt, vydavatel Joža Pospíchal, Sušice 1937

1937

Nakladatel Joža Pospíchal, Sušice 1937

1938

Nakladatel Václav Virt, Kolinec 1938

1937

Nakladatel Joža Pospíchal, Sušice 1938

1939

Nakladatel Pavel, Sušice 1939

asi 1939

Nakladatel neznámý, Kolinec asi 1939

asi 1940

Nakladatel Josef Kotoun, vydavatel Em. Nejdl, Sušice 1940

1940

Nakladatel Pavel, Sušice 1940. Partie z lesa nad parkem, v pozadí kostel

1941

Nakladatel neznámý, Kolinec 1941

1941

Nakladatel Václav Virt, vydavatel Joža Pospíchal, Sušice 1941

1941

Nakladatel Joža Pospíchal, Sušice 1941. Vpředu nově postavený dům čp. 221 slečny Jelínkové,
 za ním mlýn čp. 65 s pilou, konírnou a stodolami. Sladovnická věž u pivovaru právě v demolici.

1941

Nakladatel Václav Virt, vydavatel Joža Pospíchal, Sušice 1941

1941

Nakladatel Václav Virt, vydavatel Joža Pospíchal, Sušice 1941

1942

Nakladatel Pavel, Sušice 1942.
 Partie z lesa na "Pačinách" s výhledem na kostel

1942

Nakladatel Joža Pospíchal, Sušice 1942

1943

Nakladatel Šťastný, 1943

1943

Nakladatel Šťastný, 1943

1943

Nakladatel Václav Virt, vydavatel Joža Pospíchal, Sušice 1943

1945

Dopisnice - perokresba z konce války

1945

První poválečná pohlednice Kolince

1947

Nakladatel Václav Virt, vydavatel Josef Dvořák, 1947

1947

Nakladatel Václav Virt, vydavatel Joža Pospíchal, Sušice 1947

1957

Nakladatel ORBIS Praha, 1957

1957

Dopisnice: Autor Miroslav Rašín, 1957

1960

Nakladatel ORBIS Praha, 1960

1965

Nakladatel ORBIS Praha, foto L. Kyndrová, 1965

1967

Nakladatel ORBIS Praha, 1967

1968

Nakladatel ORBIS Praha, 1968

1968

Nakladatel ORBIS Praha, 1968

1970

Nakladatel ORBIS Praha, foto J. Tachezy, 1970

1970

Nakladatel ORBIS Praha, foto J. Tachezy, 1970

1970

Nakladatel ORBIS Praha, foto L. Kyndrová, 1970

1973

Nakladatel ORBIS Praha, 1973

1973

Nakladatel ORBIS Praha, 1973

1975

Nakladatel SG Velký Šenov, foto: M. Posselt, 1975

1980

Nakladatel Orbis Praha, foto: S. Vaneš, 1980

1980

Nakladatel EXPRINT Č. Kostelec, foto: Benc, Roškota, Včíslo, 1980

1988

Tisk: Grafobal Skalica, foto: P. Včíslo, 1988

1995

Nakladatelství Granát Horní Bříza, foto: Jiří Berger, Jaroslav Hák, 1995

1998

Nakladatelství JSP Country Sušice, foto: Jan Kavale, 1998

1998

Edice Pohádková Šumava, Mlázovy 1998

zpět