Menu

Dějiny městečka Kolince, díl II

František Mára, 1996 (Upravil Jan Vích, 2007)

Historie jednotlivých usedlostí a domů v Kolinci

Poznámka autora: Mnoho zásadních informací o jednotlivých domech neni podchyceno, někde i nepřesně uvedeno. Prosím čtenáře těchto stránek o případné doplnění, opravu a aktualizaci. Fotodokumentace je vítána.
Očekávám příspěvky na "VZKAZNÍK", nebo e-mail: jan.vich@worldonline.cz
Děkuji.

Obsah

 • Čp. 1, zámek, škola, majitel: Městys Kolinec - viz "Kolinecké panství - 1. díl"
 • Čp. 2, bývalá pošta, prodejna Baťa, majitel: Jaroslav Dolejší, Roman Dolejší, Jiří Kotal
 • Čp. 3, bývalý obchod p. Kavkové, majitel: Zemědělské obchodní družstvo se sídlem v Kolinci
 • Čp. 4, bývalý hostinec "U Suchánků", majitel: Pruner Jaroslav a Prunerová Jaroslava
 • Čp. 5, majitel: Jiří Pokorný
 • Čp. 6, majitel: Kopp František a Anna
 • Čp. 7, majitel: Radan Kapucián
 • Čp. 8, majitel: Zahradník Václav a Zahradníková Věra
 • Čp. 9, majitel: Josef Jílek
 • Čp.10, majitel: Josef Jílek


 • Čp. 11, bývalé zámečnictví, majitel: Josef Kopp
 • Čp. 12, fara, majitel: Římskokatolická farnost Kolinec
 • Čp. 13, Vyhořelý špitál
 • Čp. 14, Bývalá škola, zbouráno
 • Čp. 14, někdejší “špejchar“, majitel pozemku: Ludmila Horáková (Sokolov), Jana Moravcová (Karlovy Vary)
 • Čp. 15, majitel: Bláha Ladislav a Ivana
 • Čp. 16, majitel: Kaše Jan PaedDr. a Kašová Jarmila
 • Čp. 17, majitel: Kopp Zdeněk a Hana
 • Čp. 18, majitel: Brůha Karel a Anna
 • Čp. 19, majitel: Jan Kudlic
 • Čp. 20, majitel: Malý Václav a Jana


 • Čp. 21, majitel: Karel Kolerus
 • Čp. 22, první poštovní úřad, majitel: Karel Krýsl
 • Čp. 23, bývalá hospoda, majitel: Josef Faltýn, Magdalena Šírková
 • Čp. 24, bývalý obchod s drogistickým zbožím, majitel: Ing. Jana Černá
 • Čp. 25, bývalé pekařství, majitel: František Leč
 • Čp. 26, bývalá "Kampelička", majitel: Brachniak Michal Ing. a Brachniaková Eva
 • Čp. 27, majitel: původní čp. 27 - zrušeno (dům přestavěn na stáje původ. č. 28)
 • Čp. 28, majitel: Městys Kolinec - obecní úřad
 • Čp. 29, bývalá kovárna, majitel: Marie Kulovaná
 • Čp. 30, majitel: Ludmila Dudová


 • Čp. 31, majitel: Milan Janeček
 • Čp. 32, majitel: Dráb Martin a Drábová Marie, Petřík Jan a Srpová Alena
 • Čp. 33, majitel: Marie Tikalová
 • Čp. 34 - zbourané, majitel pozemku: Ing. Ludvík Jan Rys
 • Čp. 35, majitel: Ing. Ludvík Jan Rys
 • Čp. 36, majitel: Jan Jílek
 • Čp. 37, majitel: Josef Procházka, Eva Procházková
 • Čp. 38, majitel: Marie Koppová
 • Čp. 39, majitel: Libuše Obstová
 • Čp. 40, majitel: Milan Šíma


 • Čp. 41, majitel: Ing. Pavel Ondr CSc.
 • Čp. 42, majitel: Marek Vávra, Vladimír Vávra, Ing. Vladimír Vávra, Ing. Marie Vávrová
 • Čp. 43, majitel: Chmelík Antonín Ing. a Chmelíková Marie
 • Čp. 44, majitel: Benda Rudolf a Dana
 • Čp. 45, majitel: Patrik Hornung, Eva Pavlíková, MUDr. Lada Pavlíková
 • Čp. 46, bývalé řeznictví, majitel: František Seidl
 • Čp. 47, majitel: Petr Trčka
 • Čp. 48, bývalé pekařství, majitel: Rut Trojanová Frimlová
 • Čp. 48, také čp. 83, bývalá hájovna v lese k Horám Matky Boží
 • Čp. 49, restaurace "Na Radnici", majitel: Jaroslav Oliva
 • Čp. 50, panská pekárna - zbouráno, majitel pozemku: Západočeské konzumní družstvo Sušice


 • Situační plánky, nákresy a fota původní podoby jižní části náměstí

 • Čp. 51, bývalý obchod Blažeje Bulky, majitel: Martin Kotík, Jiřina Kotíková
 • Čp. 52, obchod - Popper, Wirt, majitel: Procházka Václav, Procházková Dagmar
 • Čp. 53, zbouráno
 • Čp. 54, majitel: Verner Pavel Ing., Vernerová Lydie
 • Čp. 55, bývalá hospoda a řeznictví, majitel: Petr Bruner, Ivana Brunerová
 • Čp. 56, majitel: Anežka Votavová, Mgr. Jiřina Stýblová
 • Čp. 57, 243, pivovar, majitelé čp 57: Karel Hájek, čp. 243: PaedDr. Jiří Novák
 • Čp. 58, bývalá "bečvárna"majitel: Jiřina Roudová, Plzeň
 • Čp. 59 a 134, Karel Ulrich
 • Čp. 60, majitel: Josef Švajgl


 • Čp. 61, majitel: Vladimír Reitmaier
 • Čp. 62, majitel: Mára Dušan a Márová Marie
 • Čp. 63, původně zahradnictví, majitel: Jan Adámek
 • Čp. 64, majitel: Karel Černý
 • Čp. 64 původní čp. 64 zbouráno, majitel parcely: Zemědělské obchodní družstvo se sídlem v Kolinci
 • Čp. 65, zbouraný mlýn a pila
 • Čp. 66, majitel: Jan a František Rajtmajer
 • Čp. 67, zbouráno, majitel pozemku: Helena Drhová a Miroslav Štrudl
 • Čp. 68, bývalá kovárna rodu Kopáčků
 • Čp. 69, majitel: Karla Dolejšová
 • Čp.69, Bývalé jatky, majitel: Trojanová Frimlová Rut, Praha
 • Čp. 70, majitel: MUDr. Doseděl Jan a Dosedělová Marie Mgr.


 • Čp. 71, majitel: Karel Ouředník a Eva Ouředníková
 • Čp. 72, majitel: Jiří Macháček, Praha
 • Čp. 73, majitel: Bíza Petr a Bízová Vendulka
 • Čp. 74 (257), "pazderna", majitel: Mgr. Helena Katzlingerová a Věra Kubečková, (Jaroslav a Jaroslava Prunerovi)
 • Čp. 75, bývalá pohodnice na Pačinách, pozemek ve vlastnictví Jany Kubové
 • Úvod k historii domků čp. 76, 77 a čp. 78
 • Čp. 76, majitel: Marie Dobřemyslová
 • Čp. 77, majitel: Marie Kryslová
 • Čp. 78, majitel: Eva Trojanová
 • Čp. 79, ?-----
 • Čp. 80, majitel: Věra Řáhová, bývalá papírna, mlýn a pila


 • Čp. 81, majitel: Petr Melichar
 • Čp. 82, majitel: Jan Mádr, Plzeň
 • Čp. 83, ?-----
 • Čp. 84, majitel: Ilona Švarcová a Jan Švarc
 • Čp. 85, majitel: František Kloud
 • Čp. 86, majitel: František Bouček, MUDr. Vlasta Boučková z Ústí nad Labem
 • Čp. 87, majitel: Ciboch Zdeněk a Cibochová Irena
 • Čp. 88, majitel: Ruža Pavel a Ružová Dana
 • Čp. 88-2. polovina, majitel: František Bouček, MUDr. Vlasta Boučková z Ústí nad Labem
 • Čp. 89, bývalé sklenářství, majitel: Pavla Durayová
 • Čp. 90, zbouráno
 • Čp. 90 (č.e. 7), majitel: MUDr. Jana Suttrová, Sokolov


 • Čp. 91, ?-----
 • Čp. 92, majitel: Vlasta Bujoková, Stanislava Lišková, Alena Vojíková
 • Čp. 93 (č.e. 2), majitel: František Krysl a Jiří Krysl
 • Čp. 94, majitel: Pavel Svatoš, původně panská ovčárna
 • Čp. 95, majitel: Eliška Odehnalová
 • Čp. 96 za „pazdernou“, majitel: Květoslava Fuksová, Marie Šafratová
 • Čp. 97, majitel: Ulrych Vojtěch a Marie
 • Čp. 99, bývalá hájovna, majitel: Piskora Jiří a Piskorová Blanka
 • Čp. 100, majitel: Růžena Ausprungová a Marie Benešová


 • Čp. 101, majitel: Ladislav Krysl
 • Čp. 102, majitel: Anna Pavlíková
 • Čp. 103, majitel: Petra Vlčková, Sušice
 • Čp. 104, ?-----
 • Čp. 105, majitel: Helena Antoušková
 • Čp. 105 - zbourané, majitel parcely: Vlasta Bujoková, Stanislava Lišková, Alena Vojíková
 • Čp. 106, majitel: Schmidt Jan Ing. a Schmidtová Blanka Ing.
 • Čp. 107, majitel: Aubrecht Jaroslav a Aubrechtová Václava
 • Čp. 108, majitel: Marie Prexlová
 • Čp. 108, dnes zbouráno, majitel pozemku dnes č. 578/2: Piskora Jiří a Piskorová Blanka
 • Čp. 109, majitel: Čestmír Škarda
 • Čp. 110, zbouráno, majitel pozemku: Západočeské konzumní družstvo Sušice


 • Čp. 111, bývalá hospoda, majitel: MCA Managment & Consulting Agency Inc., odštěpný závod Plzeň
 • Čp. 112, stará škola, majitel: Městys Kolinec
 • Čp. 113, bývalé zdravotní středisko MUDr. Fraňka, majitel: Marcela Drábková, Josef Janda, Jitka Šetková
 • Čp. 114, bývalá flusárna, majitelé: Ing. František Jílek, nedostavěná část bez čp. Němec Václav a Němcová Ester
 • Čp. 115, bývalá flusárna,
 • Čp. 116, majitel: Milada Zelená, Plzeň
 • Čp. 117, majitel: Jana Kalistová, Zbůch, bývalé kolářství
 • Čp. 118, majitel: Miloslava Presslová
 • Čp. 119, majitel: Karel Dolejš, Cheb
 • Čp. 120, městská radnice - zbouráno", majitel pozemku: Západočeské konzumní družstvo Sušice


 • Čp. 121, majitel: Karel Nauš a Marie Naušová
 • Čp. 122, majitel: Potužák František a Potužáková Blanka
 • Čp. 123, majitel: Šírek Ladislav a Šírková Magdalena
 • Čp. 124, bývalá vinopalna a obchod se smíšeným zbožím, majitel: Ivana Horová, Pavel Krýsl
 • Čp. 125, bývalé holičství, majitel: Věruška Knězová
 • Čp. 126, majitel: Luďa Bolinová Šnajdrova, Jana Tvrzníková, Taťana Zajícová
 • Čp. 127, policie ČR, majitel: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
 • Čp. 128, zbouráno, majitel pozemku: Západočeské konzumní družstvo Sušice
 • Čp. 129, Synagoga - zbouráno, majitel pozemku: Kazárová Věra
 • Čp. 129, majitel: Jiří Rajtmajer a Andrea Rajtmajerová
 • Čp. 130, bývalý obchod s galanterním zbožím, majitel: Věra Kazárová


 • Čp. 131, majitel: Jan Vích a Libuše Víchová
 • Čp. 132, ?-----
 • Čp. 133, ?-----
 • Čp. 134, ?-----
 • Čp. 135, majitel: Pavel Ulrych
 • Čp. 136, majitel: Marie Marková, Třešť
 • Čp. 137, majitel: Antonín Stach
 • Čp. 138, bývalá pekárna "Na Rybníčkách", majitel: Marie Oudová Milena Oudová, čp. 98, majitel: Zdeněk Libra
 • Čp. 139, majitel: Stanislav Kraus
 • Čp. 140, bývalé barvířství, majitel: Dalík Karel a Eva


 • Čp. 141, ?-----
 • Čp. 142, ?-----
 • Čp. 143, ?-----
 • Čp. 144, majitel: Miroslav Jílek
 • Čp. 145, majitel: Josef Chaloupka
 • Čp. 146, ?-----
 • Čp. 147, majitel: Palla Ivan Ing. CSc. a Pallová Lidmila, Praha
 • Čp. 148, původně zahradnictví, majitel: František Hofman a Jiřina Hofmanová
 • Čp. 149, majitel: Mgr. František Frančík
 • Čp. 150, restaurace u nádraží, majitel: Václav Lašek, Mára Dušan a Márová Marie


 • Čp. 151, majitel: Jiří Pintíř a Marie Pintířová
 • Čp. 152, majitel: Emil Krejčí
 • Čp. 153, majitel: Kašák Václav a Kašáková Jiřina
 • Čp. 154, původně klempířství, majitel: Jindřich Kubeček
 • Čp. 155, továrna na prádlo, majitel: Hledín Přemysl Ing. a Hledínová Vlasta
 • Čp. 156 - teletník, majitel: Česká republika, ZZN KONCERN PRAHA
 • Čp. 157, bývalé truhlářství, majitel: Marie Novotná
 • Čp. 158, původně prodejna západočeského konzumního družstva, majitel: Dagmar a Daniela Valdmanová
 • Čp. 159, původně Hospodářské družstvo, majitel: SJM Kulhánek Václav a Kulhánková Hana
 • Čp. 160, majitel: Ing. Emanuel Fořt


 • Čp. 161, původně truhlářství, majitel: Karel Boublík a Alena Boublíková
 • Čp. 162, původně sedlářství, majitel: Helena Antoušková
 • Čp. 163, původně bednářství, majitel: Petra Matějovicová a Dana Pivoňková
 • Čp. 164, bývalé povoznictví, majitel: Petr Bujok a Vlasta Bujoková
 • Čp. 165, strojnictví a zámečnictví, majitel: Vlasta Nováková a Alena Vojíková
 • Čp. 166, původně cementářství, majitel: Marie Svobodová
 • Čp. 167, majitel: Eduard Ryvola
 • Čp. 168, majitel: Jiří Volek, Stanislav Volek, Marie Volková
 • Čp. 169, majitel: Latka Rudolf a Latková Jana
 • Čp. 170, původně kamenosochařství, majitel: Ing. Jindřich Heřman


 • Čp. 171, majitel: Vladimír Liška a Stanislava Lišková
 • Čp. 172, bývalý lihovar, majitel: Západočeské konzumní družstvo Sušice
 • Čp. 173, klempířství, majitel: Miroslava Dušková
 • Čp. 174, bývalá trafika, majitel: František Boublík a Jitka Boublíková
 • Čp. 175, majitel: Josef Jílek
 • Čp. 176 a čp. 249, výroba obuvi f. REDNO, majitel: Miroslav Onder a Helena Suková Onderová
 • Čp. 177, majitel: Pavel Janda
 • Čp. 178, bývalé cukrářství, majitel: Zdeněk Kopp a Eva Koppová
 • Čp. 179, majitel: Václav Jarošík
 • Čp. 180, původně sklenářství, majitel: Jaroslava Pokorná


 • Čp. 181, původně holičství, nyní řeznictví, majitel: Konvalinka Karel a Konvalinková Zuzana
 • Čp. 182, majitel: Miloslav Honzík
 • Čp. 183, majitel: Marie Dobřemyslová
 • Čp. 184, majitel: Petr Korec a Ing. Věra Tomanová
 • Čp. 185, majitel: Ivan Frank a Jaroslava Franková, Praha
 • Čp. 186, majitel: Vladimír Svoboda
 • Čp. 187, majitel: Judita Härtelová
 • Čp. 188, majitel: Jan Rašín a Hana Rašínová
 • Čp. 189 (č.e. 3), majitel: Leimerová Marcela , Praha
 • Čp. 190, majitel: Pavlík Jiří


 • Čp. 191, ?-----
 • Čp. 192, ?-----
 • Čp. 193, majitel: PhDr. Václav Barták CSc
 • Čp. 194, majitel: Szabó Jiří
 • Čp. 195, majitel: Mgr. Miloslava Hálová
 • Čp. 196, majitel: Pták Vlastimil a Ptáková Marta
 • Čp. 197, majitel: PhDr. Lea Hanschová
 • Čp. 198, majitel: Zdeněk Kazár
 • Čp. 199, majitel: Jindřich Korec
 • Čp. 200, majitel: Šmíd Václav a Marie


 • Čp. 201, majitel: Richard Vacovský a Marie Vacovská
 • Čp. 202, majitel: Jana Naušová
 • Čp. 203, majitel: JUDr. Vlastimila Hájková a Mgr. Dagmar Jandová
 • Čp. 204, majitel: Karel Koželuh
 • Čp. 205, majitel: Martina Janoušková a Petr Kopelent
 • Čp. 206, cukrárna "U Kupků", majitel: Karel Kupka a Zdeňka Kupková
 • Čp. 207, majitel: Pavla Naušová
 • Čp. 208, bývalá administrativní budova Hospodářského družstva, majitel: Václav Kulhánek a Hana Kulhánková
 • Čp. 209, majitel: Ing. Tomáš Špirek, Praha
 • Čp. 210, majitel: František Frančík a Irena Frančíková


 • Čp. 211, majitel: Jana Belfínová, Jana Nováková
 • Čp. 212, majitel: Lenka Nápravníková
 • Čp. 213, majitel: Jiří Hoffman a Jitka Hoffmanová
 • Čp. 214, majitel: Jarmila Zelenková
 • Čp. 215, majitel: Jaroslav Peteřík a Zdeňka Petříková
 • Čp. 216, majitel: Jana Milfortová a Marie Reiserová
 • Čp. 217, bývalá prodejna družstva Jednota v Sušici, majitel: Marek Pech a Lenka Pechová
 • Čp. 218, majitel: Václav Dufek, bývalá ordinace MUDr. Fraňka
 • Čp. 219, majitel: Ing. arch. Michal Giacintov
 • Čp. 220, majitel: Hana Růžičková, Praha


 • Čp. 221, majitel: Mgr. Petr Strejček, Plzeň
 • Čp. 222, majitel: Lubomír Javorský a Eva Javorská
 • Čp. 223, majitel: Mgr. Jan Zajíc
 • Čp. 224, majitel: Mareš Miloslav a Marešová Milena
 • Čp. 225, majitel: Valerie Roubalová
 • Čp. 226, majitel: Václav Honzík
 • Čp. 227, ?-----
 • Čp. 228, majitel: Jan Šemro, Čadca
 • Čp. 229, majitel: Marie Švarcová st., Marie Švarcová ml.
 • Čp. 230, majitel: Václav Ouředník


 • Čp. 231, čp. 267: majitel čp. 231: Silvie Brádlová, čp. 267: Blanka Hodinková, Praha
 • Čp. 232, majitel: Ing. Petr Vích
 • Čp. 233, zdravotní středisko, majitel: MUDr. Andrej Ildža a MUDr. Naděžda Ildžová
 • Čp. 234, majitel: Karel Konvalinka
 • Čp. 235, majitel: Miroslav Jílek a Tereza Jílková
 • Čp. 236, majitel: Hana Brunerová a Petra Brunerová
 • Čp. 237, majitel: Václav Jílek a Mgr. Vladimíra Jílková
 • Čp. 238 majitel: Jan Sejpka a Marta Sejpková
 • Čp. 239 majitel: Karel Hosnedl
 • Čp. 240 majitel: Libuše Wildová


 • Čp. 241 majitel: Václava Vondřičková
 • Čp. 242, majitel: Jaroslava Kobzová a Václav Valdman
 • Čp. 243, ?-----
 • Čp. 244, majitel: Pavel Šváb a Anna Švábová
 • Čp. 245 majitel: Jan Svátek
 • Čp. 246 majitel: Hana Holá a Zdeňka Rábová
 • Čp. 247 majitel: Jan Žižka a Lidmila Žižková
 • Čp. 248 majitel: František Prosser a Marta Prosserová
 • Čp. 249, ?-----
 • Čp. 250 majitel: RNDr. Doc. Emanuel Makrlík DrSc
 • titulní stránka
  Se svolením pana Dušana Máry upravil Jan Vích, Kolinec 2008
  (neprošlo jazykovou úpravou)

  zpět