MENU  |  GALERIE:   HISTORIE VE FOTOGRAFII |  RYBNÍKY |  SAKRÁLNÍ STAVBY |  PŘÍRODA

Klima

  1. Charakter podnebí
  2. Měsíční teploty
  3. Sněhové srážky
  4. Větry
  5. Srážky
  6. Klimadiagram
  7. Klimogram
  8. Meteorologické a klimatické zvláštnosti
  9. Povodně srpen 1991, 2002

Charakter podnebí

zpět

Nadmořská výška a hluboká sevřená údolní poloha mají vliv na vznik teplotních inverzí s častějším výskytem přízemních mlh. Mlhy zde vznikají náhle, neboť po prudkých údolních svazích chladný vzduch stéká na dno údolí, kde při setkání s teplejším vzduchem dochází ke kondenzaci vodních par. Teplejší vzduch se zde z části zchladí a z části je vytlačen do vyšších vrstev a vytváří tak inverzní zvrstvení teplot vzduchu. Tyto teplotní inverze ve sledovaném území nastávají především v zimních měsících za působení vysokého tlaku vzduchu. Díky tomu panují v tomto období v Kolinci zhoršené rozptylové podmínky. Při horní hranici inverze, která má různé výškové úrovně, se hromadí především jedovaté oxidy síry, dusíku a uhlíku, které se uvolňují při spalování hnědého uhlí. Druhým negativem v důsledku polohy v zúžené kotlině je špatné odvětrávání, což způsobuje hromadění jedovatých plynů z topenišť po delší dobu a zhoršuje se tak kvalita ovzduší. V Quittově mapě klimatických oblastí spadá Kolinec do mírně teplé oblasti.


Průměrné měsíční teploty se pohybují od –3°C (leden) do 16°C (červenec) (viz. tabulka č.1, podle ČHMÚ). Průměrná roční teplota činí téměř 7°C, na hřebenech okolních hor je však v průměru o 1 až 2°C nižší. Teploty jsou v jednotlivých lokalitách sledovaného území ovlivňovány nadmořskou výškou, inverzí, expozicí svahů, vegetačním krytem a údolním systémem proudění vzduchu.

Průměrné měsíční teploty v obci Kolinec za období 1910-1999

Pramen: podle ČHMÚ
zpět
měsíc IIIIIIIVVVIVIIVIIIXXXIXIIprůměr/rok
teplota (°C) -3,3-2,22,85,110,614,616,115,211,96,82,3-16,6

Sněhové srážky

Přehled důležitých údajů naměřených srážkoměrnou stanicí v Kolinci a klimatologickou stanicí v Hrádku u Sušice v letech 1910-1999

zpět
Průměrný počet dnů
se sněhovou pokrývkou
prům. počet dnů
v roce se sněh. pokr. > 10 mm
prům. počet dnů
v roce se sněh. pokr. > 1 mm
prům. počet dnů
se sněžením
60-80 17,5-20110-12040
prům. maximum
sněh. pokr. v roce (cm)
prům. teplota vzduchu
ve vegetačním obd. (°C )
prům. úhrn srážek ve
vegetačním obd. (mm)
prům. úhrn srážek
v zimním obd. (mm)
40 12-13350-450250-300
Pramen: podle ČHMÚ

Západní, severozápadní a jihozápadní převládající větry jsou v přízemní vrstvě usměrňovány orografickými překážkami. Ty tvoří především vrchy v okolí údolí řeky Ostružné a Kalného potoka. Větry v intervalu jz-sz tvoří 49 % situací směru proudění vzduchu v obci Kolinec (viz. tabulka, podle ČHMÚ).

zpět

Relativní zastoupení směrů větru v obci Kolinec

směr SSV VJVJJZZSZbezvětří
četnost (%)7,5798,561518,515,513

Větrná růžice

Pramen: podle ČHMÚ
větrná růžice

Průměrný roční úhrn srážek představuje 654 mm. Do jednotlivých měsíců jsou srážky rozloženy nerovnoměrně. Nejvyšší úhrny srážek vykazuje letní období (květen – srpen), nejméně srážek pak spadne v měsících zimních, absolutní minimum pak připadá na měsíc únor. Rozdíl mezi nejvlhčím (červen) a nejsušším měsícem (únor) je více než 300 %.


Průměrné měsíční úhrny srážek v obci Kolinec za období 1910-1999

měsícIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIroční
srážky (mm)37,427,238,248,276,887 76,8 53,4 4737,436,688,2654,2

Klimadiagram pro obec Kolinec

zpět
klimadiagram

Roční průměrná teplota 6,6°C. Roční průměrný úhrn srážek 654,2 mm.

Pramen: upraveno podle ČHMÚ

Klimogram sestavený na základě průměrných měsíčních teplot a úhrnů srážek v obci Kolinec

zpět
Pramen: upraveno podle ČHMÚ
klimogram

Pro vytvoření výše použitých grafů byly využity údaje naměřené srážkoměrnou stanicí v Kolinci a meteorologickou stanicí v Hrádku u Sušice.

Meteorologické a klimatické zvláštnosti :

zpět

Mimořádná sněhová pokrývka:

DenVýška sněh. pokrývky v cm
26. 1. 192946
15. 2. 192949
5. 3. 192951
20. 1. 194195
16. 2. 194171
8. 3. 1941 44
17. 2. 194273

Mimořádné denní srážky v červenci

DenMnožství srážek v mm
6.- 8. 7. 1946144,1
19. 7. 1981 90,4

Mimořádné měsíční srážky v červenci:

Rok Množství srážek v mm
1946205,7
1982222,3

zpět

Úhrn srážek při povodních r. 1991:

Stanice 1. 8. 912. 8. 913. 8. 914. 8. 915. 8. 91
Kolinec5124,7508,50
Sušice55,22212,17,90
Nalžovské Hory5522,212,10,20

Úhrn srážek při povodních r. 2002:

Stanice 11. 8. 0212. 8. 0213. 8. 02
Kolinec17,219,411
Sušice20,288,90,2
Nalžovské Hory56,286,60,2
Vlkonice39,775,20
Pramen: upraveno podle ČHMÚ
Menu
Zpět