Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 144 v Kolinci

Čp. 144, parcela č. 153/1

Původní čp. 144 - severozápadní část, dnes čp. 254, r. 1975 Původní čp. 144 - severozápadní část, r. 2022

Vybudování železniční tratě přes Kolinec a postavení nádraží na pravém břehu říčky Pstružné na místě dosti vzdáleném jádru městečka si vyžádalo zřízení cesty k nádraží. Tím se otevřely možnosti výstavby nových domků při této dlouhé a přímé silnici od mostu přes Pstružnou až k tehdejší zámecké budově, pozdější školní budově.

První dům při ní byl postaven na přelomu století na stavební parcele č. 153 a dostal popisné číslo 144.

Prvním majitelem tohoto domu byl František Oliva, handlíř v dobytku a hostinský v čp. 111, který měl za manželku Amalii Švarcovou z Mokrosuka čp. 30. Jejich děti se nenarodily v tomto popisném čísle:
Anežka nar. ?, odd. s JUDr. Kojeckým z Brna,
Robert nar. 24. 4. 1910 v Mokrosuku č. 30, pozdější řezník a hostinský v čp. 49.

Protože majitel domu pobýval v jiném bydlišti, vystřídalo se v domu více nájemníků.

Rozestavěný dům čp. 144 - výřez z dobové pohlednice

Jedním z prvních byl František Sýkora, učitel v Kolinci, syn Josefa Sýkory, majitele domu v Písku č. 283, a matky Marie roz. Poddané z Písku č. 171. Narodil se v Písku 11. 1. 1863. Za manželku měl Bedřišku, narozenou 3. 3. 1867 v Klatovech, dceru Františka Votavy, řídícího učitele ve Stříbrných Horách č. 114, a matky Anny roz. Joachimsthalerové z Dešenic. Dvě jejich děti se narodily v tomto popisném čísle 144:
Bedřich Jan Roman nar. 18. 9. 1901,
Milada Marie Anna nar. 4. 6. 1903, † 7. 11. 1909.

V době před 1. svět. válkou zde bydlel Josef Kolář, strážník při železnici, syn Václava Koláře, nádeníka v Drahonicích č. 18., a matky Marie, rozené Moudré z Drahonic č. 18. Narodil se 18. 11. 1844 v Drahonicích č. 1. Druhé jeho manželce Marii, dceři Blažeje Kohouta, domkáře z Mlázov, vdově Václavíkové, narozené v Mlázovech č. 8 dne 25. 12. 1876 se v tomto domě narodily děti:
Jaroslav Jan nar. 21. 10. 1906, †10. 10. 1910,
Božena 23. 1. 1908, provd. za Ladislava Pojara, kamnářského dělníka v Kolinci 177, dne 10. listopadu 1934 ( viz čp. 177).

V té době s ním v tomto čp. 144 bydlel i jeho zeť Jakub Rajtmajer, dělník v místním lihovaru, syn Alžběty Rajtmajerové, dcery Františka Rajtmajera, zedníka v Oučíně č. 13, a matky Marie rozené Zajícové z Oučína č. 15. Ten se dne 9. 2. 1909 ve 23 letech oženil s Anežkou, 21letou dcerou Josefa Koláře a jeho první manželky Marie rozené Náhradové z Holzschwemerchen v Dolních Rakousích.

Ke konci 1. svět. války zde bydlel Tomáš Frič, učitel v Kolinci, narozený 19. 7. 1884 v Bezděkově čp. 25, syn Tomáše Friče, mlynáře v Bezděkově čp. 25, a matky Anny rozené Formánkové z Deštína u Švihova čp. 22. Dne 22. května 1918 se oženil s Marií, narozenou 23. 2. 1897 v Kolinci, dcerou Františka Brunera, hostinského a řezníka v Kolinci čp. 55, a matky Josefy rozené Krýslové z Kolince čp. 22.

V prvních poválečných letech se sem nastěhoval Jan Karas, kameník a později policejní strážník, narozený 24. 6. 1892 na Hradišti, syn Františka Karase, rolníka na Hradišti č. 3, a matky Kateřiny rozené Kolářové z Boříkov č. 4, se svou manželkou Marií, nar. 22. 3. 1893 v Buršicích, dcerou Jana Kuby, rolníka v Buršicích č. 4, a matky Marie rozené Novákové z Vlčkovic. Z tohoto manželství se narodily tyto děti:
Marie nar. ?
Anna nar. 2. 1. 1917 v Buršicích, provd. 28. 2. 1935 za Josefa Pihlera, rolníka z Kolince č. 160, narozeného 11. 8. 1914 ve Zbynicích, syna Josefa Pihlera, rolníka v Kolinci č. 160, a matky Anny rozené Volmutové z Chlistova,
Jan František nar. 7. 8. 1919, odd. 31. 10. 1942 s Jaroslavou Vacovskou,
Božena nar. 11. 11. 1920, odd. 24. 5, 1941 s Otou Kiewegem, střihačem v továrně na prádlo v Kolinci č. 79.

Těsně po 1. světové válce byl zde nájemníkem i Matěj Krákora s manželkou Boženou a dcerou Boženou, která se zde narodila dne 3. 8. 1920. (Dále viz čp. 123)

V té době zde bydlel též Blažej Bulka, trafikant v Kolinci, syn Václava Bulky, dělníka v Kolinci čp. 74, a matky Barbory rozené Havlíkové z Podolí, se svou manželkou Františkou, dcerou Josefa Honzíka, chalupníka ve Vlčkovicích čp. 27 a matky Františky rozené Hosnedlové z Drouhavče. (Dále viz čp. 51)

I v dalších letech dům poskytoval ubytování dalším nájemníkům.

Byl to Václav Hořica, učitel, narozený 11. 8. 1903, s manželkou Ludmilou, narozenou 27. 3. 1909, a s dětmi Václavem, později veterinárním lékařem v Tachově a Jiřím, narozeným dne 4. května 1936.

Dalším byl Karel Melzer, zaměstnanec ČSD jako topič na lokomotivě, narozený 5. 1. 1897 s manželkou a dvěma syny.

Okolo let 1950 tu bydleli manželé Jaroslav (nar. 31. 1. 1882) a Julie Roytovi (nar. 7. 3. 1890).

V té době tu pracovala i Františka Součková, švadlena, narozená 13. 3. 1906 a další. (Viz níže).

V 60. letech XX. století koupil dům Řehoř Jílek, narozený 28. 3. 1906, se svou manželkou Marií (nar. 22. 2. 1914). Předtím tito manželé vlastnili bývalou kovárnu čp. 68 v ulici k Sušici, kterou zlikvidovali a místo přeměnili na zahradu.

V pozdějších letech byla část domu čp. 144 (podél nádražní ulice) prodána Josefu Szabovi a jeho manželce Jiřině, dceři Alžběty Plechingerové, provdané Polákové z Kolince čp. 146. Této oddělené části se dostalo parc. č. 153/2 a bylo jí přiděleno popisné číslo 254.

Další nájemníci v čp. 144:

Komárek Karel, kameník, nar. 30. 4. 1910 s manželkou Josefou, narozenou 11. 3. 1909 s dvěma dcerami a chlapcem.

Holub Václav, narozený 1. 9. 1924, syn mlynáře z Puchverka, se svou manželkou Jiřinou, narozenou 20. 4. 1927. Tito manželé si později zakoupili v Kolinci dům čp. 148.

zpět