Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 40 v Kolinci

Čp. 40, parcela č. 49

čp. 40, r. 2008

Tato usedlost je velmi starodávná. Ještě do nedávna se zde říkalo “ Nedvědů“.

Okolo r. 1594 prodal Jan Švík tento dům Jiříkovi Nedvědovi za 16 kop m. (GK fol. 228). Téhož roku koupil Jiřík Nedvěd od Jana Švíka dědinu, jež slove nad jindřichovickou cestou za 6 kop 40 gr. Roku 1602 koupil Jiřík Nedvěd od Jana Švíka ostatek dědiny k Jindřichovicům za 16 kop. R 1592 při středopostí prodal Jan Holý švec Jiříkovi Nedvědovi louku v Hlavičkách pod Havlíkovským za 22 kopy. V pátek na sv. Jiří 1605 koupi1 Jiří Nedvěd od Jiříka Burdovskýho dědinu Pavlovskou za 12 kop m. V neděli po sv. Vítě 1607 koupil Jiří Nedvídek od Doroty Aničky Vintířky kus dědiny k Jindřichovicům za 17 kop. Ve čtvrtek na hromnice r. 1611 koupil Jiřík Nedvídek louku k Jindřichovicům od Jakuba bečváře za 16 kop m.

Z těchto zápisů je vidět, jak pozemkové vlastnictví se při této usedlosti rozrůstalo.

Snad tento Jiří Nedvěd měl syna Matěje, jehož manželce Marjaně se dne 22. 7. 1628 narodil syn Jakub a pak 6. 4. 1631 syn Jiří. V matrikách se objevuje ještě Matěj Nedvěd s manželkou Kateřinou, která mu porodila dne 30. 9. 1644 syna Václava. Snad to byla Matějova druhá manželka.

Jiří Nedvěd nar. 1631, jehož manželka není udána,je uváděn v berní roli s berní jednotkou osedlého. Měl 21 strychů, z nichž na zimu osíval 7 strychů a na jaře taktéž 7 strychů. I v revisitaci berní role r. 1678 ještě hospodaří. Po něm hospodařil jeho syn Jan Nedvěd, který se narodil 5. 6. 1656, a sice již v r. 1689. V r. 1695 hospodařil zde přechodně asi do r. 1698 Matěj Turek a po něm opět Jan Nedvěd. (kniha počtů záduší kolineckého fol. 97).

Jan Nedvěd a manželkou Kateřinou měl tyto děti:
Kateřinu nar. 30. 4. 1684,
Rozinu nar. 10. 6. 1685,
Kateřinu nar. 1. 4. 1687,
Františka nar. 5. 10. 1689, Adama Vojtěcha a Evu nar. 15. 3. 1698, zemřeli 23. 5.1698,
Vojtěcha nar. 9. 5. 1700,
Annu Marii nar. 18. 9. 1701.

Snad synové brzy pomřeli, že dne 12. 2. 1708 si vzala Rozina, dcera Jana Nedvěda, za manžela Matěje Havlase ze Zámyšle a začali na této chalupě hospodařit. Bývalý hospodář Jan Nedvěd zemřel 29. 2. 1716. Matějovi a Rozině Havlasovým se zde narodily tyto děti:
Kateřina nar. 26. 8. 1711,
Jan nar. 23. 1. 1714,
Dorota nar. 2. 4. 1719,
Anna nar. 16. 6. 1720,
Kateřina nar. 25. 11. 1722,
Václav nar. 9. 3. 1725,
Dorota nar. 20. 12. 1730,
Lidmila nar. 12. 1. 1732,
Lidmila nar. 1. 4. 1737.

Matěj Havlas zemřel v 70 letech r. 1756.

Po něm hospodařil syn Jan Havlas, který měl za manželku Annu, dceru Jana Karlovskýho. Narodily se jim tyto děti:
Václav nar. 31. 8. 1745, zemřel r. 1747,
Ludmila nar. 25. 8. 1748,
Václav nar. 29. 1. 1751, zemřel r. 1758,
Anna nar. 24. 6. 1753,
Jakub nar. 2. 5. 1756.

Po Janu Havlasovi se stal hospodářem nejmladší syn Jakub, který si vzal za manželku Marii, dceru Vojtěcha Kněze, šenkýře z Brodu. Jan Havlas zemřel 15. 12. 1785 v 70 letech. Jak bylo zvykem narodila se Jakubovi Havlasovi a manželce Marii řada dětí:
Marie nar. 1. 9. 1780,
Jakub nar. 9. 7. 1782,
František nar. 5. 9. 1784,
Anna nar. 14. 1. 1788,
Ludmila nar. 16. 5. 1790,
Jan nar. 25. 6. 1782,
Jakub nar. 11. 7. 1794, zemřel 1. 10. 1825,
Josef nar. 16. 10. 1796, zemřel 18. 5. 1849 v čp. 40, tovaryš ševcovský,
Terezie nar. 27. 5. 1799, zemřela r. 1799.

Dne 18. 7. 1808 předal Jakub Havlas dům čp. 40 svému synovi Františkovi. Ten se nedožil vysokého věku. Byl dne 15. 1. 1827 v 46 letech raněn mrtvicí na cestě u Sušice. Měl za manželku Evu, dceru Jana Hosnödla, souseda z Kolince čp. 47 a matky Terezie Kollerosovy z Čachrova (někdy udáno Kriplové z Jesení). Manželé splodili tyto děti:
Barboru nar. 22. 10. 1815,
Terezii nar. 3. 4. 1817,
Marii nar. 28. 3. 1819,
Barboru nar. 7. 7. 1821,
Ludmilu nar. 20. 5. 1823, zemřela 20. 8. 1823,
Jakuba nar. 29. 7. 1824, zemřel 2. 4. 1825,
Annu nar. 23. 7. 1827 jako pohrobka.

Jakub Havlas přežil svého syna a zemřel zde jako 73 letý výminkář dne 2. 5. 1832.

Na hospodářství zůstala pravděpodobně vdova po Františku Havlasovi. Její dcera Terezie se dne 6. 2. 1837 provdala v 19 letech za Ondřeje Trojana, 21 letého syna Petra Trojana, polodvorníka ze Zámyšle čp. 3 a matky Magdaleny Lorencové z Radvanic, kunkovického panství. Za 4 měsíce po svatbě dne 26. 6. 1837 bylo hospodářství Terezii přiznáno.

Dům zaplavila řada dětí:
Josef nar. 1. 6. 1838,
Anna nar. 13. 3 . 1840,
Marie nar. 7. 5. 1842,
Sofie nar. 6. 7. 1844,
Barbora nar. 27. 5. 1846,
Josefa nar. 3. 3. 1848,
Prokop nar. 4. 7. 1850,
František nar. 28. 1. 1852,
Antonín nar. 1. 6. 1853, zemřel 19. 5. 1856 utopením,
Joaohim nar. 31. 5. 1855,
Antonín Martin nar. 12. 11 .1857 zemřel 27. 2. 1876, pomoc. zahrad.,
Karolina nar. 3. 11. 1860,
Jan Křtitel nar. 26. 5. 1862.

Nemovitý majetek tohoto domu byl dosti velký, jak ukazuje výpis ze stabilního katastru:

Jméno tratěČíslo parcelyKulturaVýměraČistý roční výnosTřída
Místní trať111zahrada185 s1 zl 6 krjediná
Místní trať233pole a)1 j 135 s6 zl 30 kr2.
pole b)1 j 200 s3 zl 56 kr3.
Místní trať234pastvina130 s6 kr2.
Místní trať235pastvina55 s2 kr2.
Hladomře676louka a)1200 s4 zl 53 kr2.
louka b)1350 s3 zl 31 kr 3.
Hladomře677pole60 s14 kr2.
Hladomře695pastvina110 s5 kr2.
Hladomře696pole1 j 335 s4 zl 14 kr3.
Hladomře697louka2 j 950 s10 zl 48 kr3.
Hladomře726louka435 s1 zl 8 kr3.
Hladomře727pole1 j 105 s6 zl 24 kr2.
Hladomře732pole1 j 120 s6 zl 27 kr2.
Hladomře755pastvina135 s6 kr2.
Hladomře756pole a)2 j 500 s13 zl 53 kr2.
pole b)1 j 225 s4 zl3.
Hladomře757pastvina635 s28 kr2.
Hladomře758pole a)2 j 320 s13 zl 12 kr2.
pole b)3 j10 zl 30 kr3.
Hladomře759pastvina105 s5 kr2.
Hladomře762pastvina150 s7 kr2.
Hladomře835pastvina100 s4 kr2.
Hladomře836pole1 j 1190 s6 zl 6 kr3.
Hladomře837pastvina155 s7 kr2.

Ondřej Trojan zemřel 12. 10. 1885 v 70 letech na rakovinu žaludku. Od 26. 6. 1891 hospodařil Jan Trojan s manželkou Karolinou, dcerou Matěje Polánky, pachtýře panského dvora ve Věštíně čp. 1 a matky Magdaleny rozené Hosmanové z Bojanovic čp. 9. Na tomto domě hospodařili asi do r. 1898 nebo 1899, kdy si pronajali dům čp. 69. První děti se narodily v čp. 40:
Emanuel nar. 15. 1. 1893, oženil se 28. 1. 1928 s Julií Čubovou z Podmokel,
Václav nar. 4. 8. 1894, zemřel svobodný v 70 letech,
Matěj nar. 26. 1. 1896, mistr záměčnický,
Julie nar. 12. 1. 1898, provdaná za Karla Kohouta z Kolince čp. 2,
Magdalena nar. 8. 3. 1900, nar. v čp. 69,
Anežka nar. 16. 12. 1901, nar. v čp. 69, provdaná za Frant. Dobala, pekaře, v Hůrách u Č. Budějovic,
Karel nar. 13. 2. 1904, oženil se 15. 10. 1927 s Marií Sýkorovou z Kolince,
Marie nar. 8. 6. 1906,
Růžena nar. 13. 3. 1908, provdaná za Františka Féra, kolář. dělníka, Záběhlice 176, Praha XIII.

Dnem 4. 9. 1902 se dům čp. 40 dostal do vlastnictví Antonína Honzíka, obuvníka, nar. 20. 11. 1874 v Kolinci čp. 40, syna Ignáce Honzíka, mistra obuvnického (jeho otec byl František Honzík, soused z Kolince čp. 23) a matky Magdaleny rozené Jílkové z Kolince čp. 89. Za manželku si vzal Annu, dceru Petra Rubáše, rolníka, z Tržku čp. 3 a matky Marie rozené Huspekové z Javoří čp. 1. Jejich děti byly:
Josefa Anežka nar. 5. 11. 1905,
Petr nar. 12. 10. 1907,
Anna Helena nar. 18. 6. 1909, zemřela 12. 12. 1912,
Ladislav nar. 27. 6. 1911, oženil se 30. 1. 1937 s Růženou Novákovou z Brodu.

Poslednímu synovi Ladislavovi a manželce Růženě bylo hospodářství předáno 8. 8. 1936.

zpět