Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 29 v Kolinci

Čp. 29, parcela č. 35

čp. 29, r. 1971 čp. 29, r. 2008

Tento dům od praďávna zvaný Kuchařovic a později u Pichsmachrů byl v r. 1698 Šimonu Jelínkovi od tehdejší vrchnosti hraběte Quido Terzi di Sissa “z ohledu prokázaných služeb věrných v professi kuchařské za vlastní a dědičný“ věnován. Tato smlouva v prvním zápisu byla uložena v gruntovní vrchnostenské knize fol 111 p. v., dnes není známo v které.

Šimon Chaloupka, kuchař panský, též zvaný Jelínek s manželkou Kateřinou měl tyto děti:
Šimona Fridricha nar. 28. 10. 1679,
Kateřinu nar. 28. 7. 1681,
Jana Jakuba nar. 26. 7. 1683,
Ludmilu nar. 25. 11. 1685,
Václava nar. 7. 6. 1688,
Petra nar. 29. 6. 1689,
Alžbětu nar. 3. 7. 1692,
dceru neznámého jména nar. 12. 5. 1695,
Václava nar. 7. 8. 1698.

Potomek tohoto Šimona Jelínka Václav Jelínek byl vlčkovickým mlynářem. Jeho dcera Kateřina dostala věnem tento dům čp. 29. Není známo, kdy se to stalo, ale už v soupisu desátků ke kolinecké faře je na tomto domě jmenován její manžel “Matěj Jílek neb püxmachr“ a to bylo v r. 1775. S manželkou Kateřinou měli tyto děti:
Jana nar. 18. 10. 1765,
Barboru nar. 28. 11. 1766,
Jana nar. 30. 4. 1769,
Jakuba nar. 20. 7. 1771,
Petra nar. 17. 5. 1774,
Petra nar. 21. 1. 1776,
Marii Magdalenu nar. 22. 7. 1778, zemřela 4. 2. 1837 na TBC,
Markétu nar. 30. 9. 1781.

Dále jsou jmenovány děti v jiných matrikách než v matrice narozených:
Matěj nar. v r. 1763, který se dne 3. 11. 1801 v 38 letech oženil s Dorotou Sýkorovou, dcerou Františka Sýkory,
Anna nar. v r. 1764, která se dne 2. 2. 1796 provdala za Josefa Haura, panského myslivce z Kolince.

Matěj Jílek byl synem Františka Jílka, bednáře v Kolinci. Byl dne 11. 1. 1757 přijat za cechovního mistra „řemesla svého puchsenmacher neb ručnikář“. V matričních zápisech je uváděn jako soused a kovář, domkář. Zemřel v r.1788 v 60 letech.

Po něm hospodařil na čp. 29 jeho syn Petr Jílek s manželkou Annou, dcerou Jana Krále, šenkýře a řezníka z Nezpravovic čp. 6 u Chudenic a matky Žákavcové ze Švihova. Jejich dům oživila řada dětí:
Matěj nar. 22. 5. 1804,
Josef nar. 4. 4. 1806,
Vojtěch nar. 23. 4. 1808,
Vojtěch a Eva nar. 2. 4. 1809,
Marie nar. 18. 6. 1812,
Jakub Matěj nar. 22. 6. 1814,
Šimon a Martin nar. 16. 10. 1816,
Vojtěch a Jan nar. 2. 5. 1818, Vojtěch zemřel 25. 11. 1818, Jan zemřel 2. 12. 1818,
Anna nar. 14. 1. 1820, zemřela 5. 6. 1823,
Jan nar. 10. 5. 1823, zemřel 19. 10. 1843 na chřadnutí.

Petr Jílek zemřel dne 8. 10. 1848 v 80 letech a jeho manželka Anna ho následovala dne 9. 12. 1854 v 76 letech na hnisavý zánět plic. Rozsah majetku udává stabilní katastr takto:

Jméno tratěČíslo parcelyKulturaVýměraČistý roční výnosTřída
Místní trať 157zahrada15 s41 krjediná
Místní trať158zahrada25 s9 krjediná
Místní trať159zahrada165 s59 krjediná
Místní trať 160pole435 s2 zl 35 kr1.
Hůrka u Kalného potoka467pole1 j 280 s4 zl 7 kr3.
Hladomře 652pole255 s57 kr2.
Hladomře 658pole1 j 530 s8 zl 39 kr2.
Hladomře 659pole1405 s5 zl 16 kr2.
Hladomře 717pole375 s1 zl 24 kr2.
Hladomře 738pole845 s3 zl 10 kr2.
Hladomře 740pole575 s40 kr4.
Hladomře 741pastvina90 s4 kr2.

Nástupcem Petra Jílka na tomto hospodářství se stal jeho syn Matěj Jílek, který jako vojín na dovolené se dne 7. 2. 1843 oženil s Evou, dcerou Jiřího Hosnedla, souseda z Kolince čp. 47 a matky Lidmily rozené Havlasové z Kolince čp. 40. I jejich rodina byla početná:
Ondřej nar. 19. 11. 1843, zemřel 1. 10. 1845,
chlapec nar. 2. 10. 1845,
Marie Markéta nar. 3. 9. 1846,
Václav nar. 9. 9. 1847,
Jáchym nar. 18. 3. 1850, zemřel 25. 12. 1853,
Ondřej nar. 27. 7. 1852,
Josef nar. 18. 3. 1855, zemřel 3. 5. 1872, tov., krejč., tyfus,
Jáchym nar. 12. 5. 1858, zemřel 17. 5. 1858,
František Jáchym nar. 27. 9. 1859,
Terezie nar. 5. 3. 1862.

Novým majitelem po Matějovi Jílkovi, který zemřel dne 2. 8. 1886 v čp. 93 v 82 letech se stal jeho syn Václav Jílek. Oženil se jako 22 letý dne 28. 2. 1810 s Magdalenou Eleonorou Jelínkovou, dcerou Josefa Jelínka, souseda v Kolinci čp. 19, a matky Marie, dcery Vojtěcha Zemana šenkýře z Lešišov. Hospodářství převzal dne 26. 12. 1871 i s nezletiletými sourozenci Josefem, Františkem a Terezií.

Oba tito manželé zemřeli poměrně mladí. Nejdříve jeho manželka dne 22. 2. 1884 v 38 letech na pneumonii a hospodář za 5 let po ní dne 8. 11. 1889 ve 42 letech na katar, když se předtím dne 10. 2. 1885 oženil s Eleonorou Žofií Vopavovou, dcerou Jakuba Vopavy, souseda v Kolinci čp. 16 a matky Evy, dcery Jana Myslíka, souseda v Kolinci čp. 45, jíž bylo 28 let:
Z prvního manželství vzešly tyto děti:
Emanuel Jakub nar. 13. 1. 1871,
Václav František nar. 30. 8. 1872,
František nar. 27. 5. 1874, zemřel 22. 2. 1898
Anna nar. 4. 5. 1879, sňatek dne 3. 5. 1899 s Františkem Heřmanem, hudebníkem z Ujčína čp. 16, 33 letým, svobodným.

Z druhého manželství se narodily tyto děti:
Marie nar. 1. 12. 1886, zemřela 12. 5. 1888, Julie nar. 6. 5. 1889.

Za 6 let po smrti manželově se provdala vdova Eleonora Žofie dne 10. 9. 1895 jako 39 letá za Josefa Rajala, rolníka v Lubech čp. 16, 51 letého vdovce. Za rok poté se její nevlastní syn Václav František Jílek oženil dne 19. 5. 1896 s 21 letou Julií, dcerou Františka Krýsla, souseda z Kolince čp. 22 a matky Kateřiny rozené Knetlové z Buršic čp. 2. Té byla dne 8. 6. 1896 přiřknuta polovice statku. Z tohoto manželství se narodily pouze dvě děti:
Marie nar. 24. 2. 1897,
Emanuel nar. 25. 4. 1899, zemřel 22. 6. 1899.

Když mladá hospodyně Julie Jílkové zemřela, oženil se Václav Jílek jako 41 letý vdovec s Kateřinou Valentovou, soukromnicí v Kolinci čp. 111, dcerou Václava Valenty, lesního z Michnovce čp. 18 a matky Marie rozené Frídové z Babic čp. 26. Nevěsta byla 41 letá, svobodná, narozená v Michnovcích, okres Hradec Králové. Jediná živá dcera z prvního manželství Marie se dne 12. 2. 1920 provdala za Josefa Žižku, majitele hospodářství čp. 28 a hned 23. 2. 1920 převzala jako dědictví dům čp. 29.

Dnem 14. 1. 1928 koupil tento dům Jindřich Ouda, kovář v Kolinci čp. 76, syn Vojtěcha Oudy, obuvníka v Kolinci čp. 106 a matky Barbory rozené Trochové z Mlázov čp. 1, který se předtím jako 33 letý vdovec oženil dne 4. 6. 1927 s Annou, dcerou Františka Kislingera, domkáře ve Vlčkovicích čp. 3 a matky Kateřiny rozené Hallerové z Vlčkovic 17. Nevěsta byla 19 letá rozená ve Vlčkovicích čp. 3 dne 14. 2. 1908. Prvně se oženil Jindřich Ouda dne 2. 10. 1920 s Marií Ševcovou v Zavlekově.

zpět