Historie ve fotografii: Zámek a škola čp. 1 v Kolinci

Převzato z archivních sbírek Jana Vícha a Dušana Máry

Zpět Pohlednice Kolince Pohlednice Mlázov, Malonic a Jindřichovic Pivovar Zámek a škola sv. Jan Synagoga Židovský hřbitov Kostel Věž Drobné sakrální stavby

Náměstí Mlýn Lihovar Květen 1945 Zajímavosti

erby

Pečeť, erby, znaky a vlajky nejznámějších majitelů Kolince v časovém sledu po současnost

r. 1900

Foto archiv Taaffe. Průčelí kolineckého zámku, r. 1900

r. 1900

Foto archiv Taaffe. Kolinecký zámek vyobrazený v rodokmenu rodu Taaffe v době 1828 jako lovecký zámek

r. 1900

Foto archiv Taaffe. Jižní křídlo kolineckého zámku, v přízemí sýrárna, foceno z nádvoří, r. 1900

r. 1900

Foto archiv Taaffe. Nádvoří kolineckého zámku, r. 1900

r. 1900

Foto archiv Taaffe. Správce Hynek Friedl v kočáru před kolineckým zámkem, r. 1900

r. 1841

Ludvík hrabě Taaffe, první majitel Kolince z rodu Taaffe, (*1791, † 1855)
 císařský komoří, rektor vídeňské university, předseda soudního  dvoru, v roce 1848 i jeden měsíc ministrem spravedlnosti

r. 1900

Titulní strana vídeňských novin věnovaných osobě E. Fr. Taaffe,
 syna Ludvíka Taaffe. Převzato z pamětí rodu Taaffe

r. 1900

Vyobrazení kolineckého zámku v těchto novinách

r. 1900

Hrabě Edward František Taaffe, ve své ministerské pracovně ve Vídni 
 Převzato z pamětí rodu Taaffe

r. 1900

Rakouská vláda s ministrem Edwardem Františkem Taaffem, stojící druhý zprava

r. 1900

Poslední majitel kolineckého panství JUDr. Jindřich Taaffe,
 * 22.5.1872, † 24.7.1928

r. 1900

Etiketa nalžovského sýru vyráběného také v kolineckém zámku
 za hraběte JUDr. Jindřicha Taaffe.
 Sýrárna byla v prostorách současné kuchyně a jídelny

r. 1900

Etiketa nalžovského másla

r. 1900

Ruční omívání plísňových sýrů a balení byla práce žen a dětí. Foto r. 1900, Nalžovské Hory

r. 1900

Zrání sýrů. Sýrárna v Nalžovských Horách, r. 1900

r. 1905

Čp. 14 v místě parčíku u kostela. První školní budova ve které se začalo učit 3.11.1804. Vpravo budova špitálu.
 Obě budovy vyhořely 21.11.1905. Foto nedlouho před požárem. V buřince učitel K. Hinz s dcerou Janou

r. 1920

Čp. 112, původně budova obecné školy. Konečnou dnešní podobu získala v r.1897 přestavbou na pětitřídní školu.
 Pohled z r. 1920 ukazuje začátek dožínkového průvodu před školou

r. 1880

Tomáš Jankovec, po Jakubu Královi druhý řídící učitel
 v Kolinci, skvělý varhaník, stavitel varhan, †24.11.1882

r. 1880

Jedna z nejstarších dochovaných fotografií v Kolinci. Na snímku řídící učitel Karel Hinz se svými žáky, r. 1880

r. 1895

Učitel Mazal se svými žáky. Horní řada zleva: druhý V. Gründl čp. 9, šestý Jakub Trojan čp. 50,
 osmý Jan Aušprunk z čp. 100. Druhá řada stojící: zleva pátý Karel Krýsl (Čapek), r. 1895

r. 1900

Učitelský sbor obecné školy asi r. 1900. Sedící zleva: řídící učitel Karel Hinz, farář Hugo de Pauli, uč. Jan Fröhlich.
 Stojící zleva: uč. Josef Mašek, uč. Marie Drozdová, později provdaná Kubátová, uč. Kubát

r. 1904

Učitelský sbor obecné školy, r. 1904. Zleva sedící kaplan Fr. Šimeček, řídící uč. Karel Hinz, farář Hugo de Pauli.
 Stojící zleva: uč. Fr. Sýkora, uč. Josef Mašek, uč. Marie Peteříková, uč. Fr. Jankovec

r. 1921

Obecná škola s uč. Kamilou Lukešovou Sojkovou, r. 1921

r. 1922

Učitelský sbor měšťanské školy, r. 1922. Zleva sedící uč. Alžběta Tupá, ředitel školy Bohdan Joza,
 uč. Kamila Sojková, spisovatelka. Stojící zleva: uč. Tomáš Frič, uč. Frant. Havránek,
 industr. uč. Jana Hinzová, uč. Josef Mašek, uč. Josef Kadlec

r. 1923

Učitelský sbor měšťanské školy, r. 1923. Zleva sedící uč. Josef Mašek, ředitel školy Bohdan Joza,
 uč. Frant. Havránek. Stojící zleva: uč. Tomáš Frič, uč. Jozová Pavlina,
 uč. Kamila Sojková, uč. Alžběta Tupá, uč. Josef Kadlec

r. 1930

Učitelský sbor obecné školy, r. 1930. Zleva Frant. Růt, Růžena Fritzová, Karla Šauerová,
 ředitel školy Ludvík Úbl, Jana Piherová, Jana Hinzová, Matěj Trs. Sedící školní insp. Felix Paukert

r. 1930

Učitelský sbor měšťanské školy, r. 1930. Zleva Miroslav Machač, František Košťálek, Ludmila Úblová,
 ředitel školy Ludvík Úbl, Jana Hinzová, Alžběta Tupá, Václav Hořica. Sedící školní insp. Felix Paukert

r. 1933

II. třída měšťanské školy 1932/32, třídní učitel Václav Hořica. Ve druhé řadě shora zleva čtvrtá Libuše Přádová Márová

r. 1934

III. třída měšťanské školy 1933/34. Stejná třída o rok později doplněná chlapci s třídním učitelem Miroslavem Machačem

r. 1934

VIII. třída měšťanské školy 1933/34. Ředitel Ludvík Úbl, stojící žák nad ním ve třetí řadě Emanuel Flosman z Ujčína.
 Třídní uč. Miroslav Machač, po jeho levé ruce žák Karel Herman, čp. 49

 r. 1936

Nadlesní kolineckého statku, později obecních lesů pan Jan Němec, úplně
 vpravo truhlář Jakub Trojan, vedle něho jeho syn učitel Jan Trojan, r. 1936

r. 1941

Jednoroční učební kurz IV. třída měšťanské školy 1940/41. Učitelský sbor zleva: Václav Hořica, Jan Trojan, Jaroslav Zajíc,
 Marie Kovaříková, ředitel školy Miroslav Hrdlička, ?, farář Jindřich Senft, ?, František Mára a Josef Lerach

r. 1942

Obdiv všech dětí sklízel pes Rek nadlesního
 Jana Němce, který bydlel s rodinou ve škole, r. 1942

červen r. 1943

Kurz němčiny pro učitelský sbor v červnu r. 1943

r. 1943

I. A třída měšťanské školy 1942/43. Shora od leva: Špeta, Král, Dražka, Hosnedl, Šlechta, Šmíd, Machulda, Knížek.
 Prostřední řada zleva: Kupka, Potužák, Dudová, Hosnedlov, Šklebená, Volfová, Kopáček, Altman.
 Dole zleva: Cemperová, Hofmanová, Kohoutová A., Benešová, Kohoutová Zd., Jílková, Dítětová, Honzík

r. 1946

IV. A 1942/1943 (Bývalý JUK). Zleva: Benešová, Dítětová, Dudová, Volfová, Hosnedlová, Kohoutová Zd.,
 Šklebená, Jílková, Hoffmannová, Kohoutová A., Cemperová. Chybí Masáková

r. 1947

III. B třída měšťanské školy 1946/47. Třídní učitelka Božena Rašková

r. 1947

I. B třída měšťanské školy 1946/47. Třídní učitel Václav Hořica

r. 1947

IV. A třída měšťanské školy JUK 1946/47. Třídní učitel Jaroslav Drachovský.
 V první řadě shora čtvrtý Ondřej Hájek, pátý Josef Duda, šestý Jaroslav Drachovský

r. 1947

IV. B třída měšťanské školy JUK 1946/47. Třídní učitel Karel Kondr.

r. 1947

JUK 1946/47. Vlevo ředitel školy Jaroslav Zajíc. Třídní učitel Otto Novák

r. 1947

Učitelský sbor střední školy v Kolinci r. 1947. Sedící zleva: farář Jindřich Senft, uč. Marie Kůsová,
 ředitel školy Jaroslav Zajíc, uč. Božena Rašková, uč. Marie Kováříková Kondrová.
 Stojící zleva: uč.Václav Hořica, Otto Novák, Jaroslav Drachovský, František Mára, Karel Kondr, školník Michal Muchka

r. 1950

Střední škola v Kolinci 1950/1951, IV. ročník

r. 1951

Pěvecký sbor, vítěz krajského kola soutěže školních pěveckých sborů, sbormistr Karel Kondr, 1950/1951.
 První řada zleva: J. Zajícová, M. Hejduková, D. Trojanová, M. Honzíková M. Procházková, ?, J. Knězová,
 J. Šírková, ?, M. Hamplová, E. Mrzena, Fr. Klouda, K. Krejčí, Fr. Frančík, Fr. Novák, K. Kondr

r. 1956

Osmiletá základní škola v Kolinci 1955/1956, třída VIII. B

r. 1963

Ročník 1950 v sedmé třídě s třídním učitelem Janem Trojanem. Šk. r. 1962/63

r. 1967

Učitelský sbor základní devítileté školy v Kolinci 1967/1968. Stojící zleva: uč. Jan Trojan, ředitel školy Karel Kondr,
 uč. Antonín Smola, Jaroslav Dolejší, Jan Jílek a František Štván. Zleva sedící: Marie Kondrová, Marie Marková,
 Jiřina Krupová, Josefa Chroustová Valdhauserová, ...?..., Jaroslava Pokorná, ...?...

r. 1967

Část ročníku 1954 v sedmé třídě s třídním učitelem Janem Trojanem. Tato třída spolu s třídou 7. B
 jako poslední ukončily 9. ročník ve staré budově školy.  Foto ze šk. r. 1966/67

r. 1960

Jižní křídlo budovy školy v r. 1960

r. 1960

Jižní křídlo budovy školy, pohled ze dvora v r. 1960

r. 1960

Hlavní vchod do budovy školy, pohled ze dvora v r. 1960

r. 1960

Západní část školy s hlavním vchodem, pohled ze dvora v r. 1960

r. 1960

Pohled ze dvora na část západního a část jižního křídla budovy školy.
 Dveře dole v rohu vchodem do školníkova bytu, od nich úplně vlevo vchod do knihovny, r. 1960.

r. 1960

Pohled z nádvoří na severní křídlo školní budovy. Menší obloukovitá branka je vchodem na schodiště
 do I. poschodí, větší do kolny, ostatní do chlívců, r. 1960

r. 1960

Pohled na severní křídlo školní budovy v r. 1960

r. 1960

Pohled na celé severní křídlo školní budovy v r. 1960

r. 1960

Interier chodeb školní budovy dochován z doby původních majitelů zámku.
 Chodba v jižním křídle z učitelského bytu směrem k hlavní chodbě.
 Vpravo okna do nádvoří, vlevo dveře na půdu, další na schodiště do přízemí, r. 1960

r. 1960

Pohled na chodby z opačné strany. Vlevo okna na nádvoří, z nichž poslední dvě s oblouky
 jsou zbytky někdejší otevřené arkády. Vpravo dveře do fyzikálního kabinetu, za nimi
 vchod do malé učebny, dále vchod do kreslírny. Dveře na konci chodby k uč. bytu, r. 1960

r. 1960

Pohled na hlavní chodbu školní budovy bývalého zámku ve střední části s okny na nádvoří.
 V pozadí doleva schodiště do přízemí, doprava chodba do severního křídla.
 Dveře na konci chodby vedou do chemického kabinetu, r. 1960

r. 1960

Chodba v severním křídle, vlevo dveře na půdu, na schodiště do nádvoří,
 za nimi dívčí a chlapecké záchody, r. 1960

r. 1960

Hlavní chodba ve střední (západní) části budovy. Vpravo schodiště do přízemí. 
 V pozadí dveře do sborovny s oknem do ulice naproti domu čp. 52, r. 1960

r. 1965

Průčelí budovy školy v r. 1965

r. 1965

Budova školy  v r. 1965

r. 1967

Původní klíč k vratům školní budovy, který sloužil k otvírání ještě vchodových zámeckých dveří

r. 1971

Průčelí školy před generální opravou budovy v r. 1971

r. 1971

Pohled na celý areál školy před generální opravou budovy v r. 1971

r. 1973

Pohled na průčelí školy po generální opravě budovy v r. 1973

r. 1995

Pohled na budovu školy po opravě střechy v r. 1995

r. 2009

Pohled na budovu školy v r. 2009

zpět