Historie ve fotografii: Náměstí v Kolinci

Převzato z archivních sbírek Jana Vícha, Dušana Máry a Jiřího Dufka

Zpět Pohlednice Kolince Pohlednice Mlázov, Malonic a Jindřichovic Pivovar Zámek a škola sv. Jan Synagoga Židovský hřbitov Kostel Věž Drobné sakrální stavby

Náměstí Mlýn Lihovar Květen 1945 Zajímavosti

kříž mezi lipami z r. 1845 přemístěn r. 1941 do středu rozšířeného hřbitova
zámečník Matěj Král s rodinou před domem č.11 vedle fary(1906)
budova bývalé školy č. 14 při hřbitovní zdi, v popředí řídící Karel Hinz s rodinou, vpravo zahradník Karel Tomášek. Budova vyhořela se špitálem r. 1906
mezi lipami kamenný kříž z r. 1927, původně na náměstí proti radnici
dům č. 6 v horní části náměstí
dolní část náměstí v době I. sv. války
pohled opačným směrem v téže době
příprava krovu pro hostinec Na Radnici-před I. sv. válkou
dolní část náměstí z téže doby
po II. sv. válce část náměstí u křižovatky-kamenný kříž, dnes u kostela
zděná trafika
r. 1974
zadní část zbouraných domů na náměstí(1974)
městská radnice(1975)
městská radnice v zimě(1970)
demolice radnice(1975)
část zámecké zdi po r. 1945
původní hasičská zbrojnice
zpět