Zpět - čp     Menu

Historie druhé poloviny domu čp. 88 v Kolinci

2. polovina čp. 88 (bez čp.) parcela č. 125/2

Čp. 88-2, r. 2010

Původní zápis je uložen v gruntovní knize Nr. III, fol. 779, ze dne 2. 11. 1808.

Snad patřila Anně Türpetlové, dceři Vojtěcha Türpetla a matky Magdaleny rozené Sýkorové z Tršku. Tu si vzal v jejich 21 letech za manželku dne 5. 2. 1828 Michal Křešťan, 24letý syn Jana Křesťana, domkáře z Neznašov č. 20 a matky Kateřiny Tomáškové z Ujčína. Narodila se jirn tu řada dětí:
Ondřej nar. 16. 4. 1829,
Josef nar. 1. 6. 1831, †22. 6. 1831,
Barbora nar. 28. 2. 1833,
František nar. 24. 1. 1836,
Josef nar. 2. 4. 1838,
Ignác nar. 1. 2. 1841,
Alois nar. 29. 3. 1844,
Terezie nar. 30. 1. 1847,
Alžběta nar. 20. 5. 1851.

V tomto domku čp. 88 zemřel Michal Křesťan dne 8. 4. 1857 v 66 letech na TBC a jeho manželka Anna dne 5. 7. 1874 v 72 letech. To už byl domek od 9. 7. 1859 ve vlastnictví jejich syna Ondřeje Křesťana, který si dne 26. 11. 1860 vzal za manželku Annu, 24letou dceru Petra Jílka, poklasného, bytem v Kolinci čp. 99 a matky Magdaleny, dcery Jana Koppa, měšťana a zedníka z Hor Matky Boží. I tomu (po otci zedníku) oživila příbytek čp. 88 kupa dětí:
Barbora nar. 28. 12. 1858 v čp. 99,
Josef nar. 4. 1. 1861 v čp. 88,
Julie nar. 7. 5. 1862 v čp. 88,
Johana nar. 24. 6. 1865 v čp. 88, †21. 3. 1866,
František nar. 29. 1. 1867 v čp. 88,
Ondřej nar. 4. 1. 1870 v čp. 88,
Ludvík nar. 18. 8. 1872 v čp. ?
Alois Augustin nar. 26. 8. 1874 v čp. ?
Karel nar. 24. 1. 1876 v čp. ?, †15. 8. 1876,
Jakub nar. 21. 7. 1877 v čp. ?

Dne 20. 4. 1873 koupil domek Josef Vondrovský, čeledín v Ujčíně čp. 10, syn Josefa Vondrovského, domkáře v Ujčině čp. 20 a matky Marie, dcery Matěje Jílka z Mokrosuk. Ten si ve svých 34 letech vzal dne 28. 11. 1871 za manželku Marii, 28letou dceru Františka Rajtmajera, krejčovského mistra z Ujčína čp. 15 a matky Marie, dcery Františka Zajíce, domkáře v Ujčíně čp. 15 služebnou v Kolinci čp. 112.

Domek nedržel pravděpodobně dlouho, poněvadž již v roku 1877 zde byl Jan Čech, cihlář, syn Václava Čecha, domkáře v Klenové čp. 39 a matky Anny, rozené Taborové z Klenové č. 6, se svou manželkou Josefou, dcerou Marie Kuthanové, dcery Václava Kuthana, domkáře z Čermné. Zde se jim dne 5. 2. 1877 narodila dcera Marie Agata.

Dne 26. 7. 1892 byl domek odevzdán Josefě Čechové a Marii Bekové, manželce Josefa Beka, syna Jana Beka, mlynáře z Vlčkovic č. 1 a matky Marie Prokopcové z Vlčkovic č. 1. Josefa Čechová, manželka Jana Čecha a Marie Beková byly sestry. Manželům Bekovým se zde narodila dcera Julie 1. 2. 1890.

Dne 26. 7. 1892 byla odevzdána pravděpodobně druhá polovina domku manželům Vojtěchu a Marii Koželuhových a dne 3. 12. Havlu Koželuhovi.

Dne 7. 5. 1904 koupil domek Václav Čech.

Dnem 6. 9. 1906 se dostal domek do vlastnictví Vojtěcha Malého, zámečníka v Kolinci čp. 125, později obecního pastýře v Kolinci čp. 36, syna Ruperta Malého, souseda a zedníka z Kolince čp. 33 a matky Barbory rozené Hnutové z Hor Matky Boží. Vojtěch Malý měl za manželku Barboru, dceru Petra Modráka, domkáře v Mlázovech čp. 14 a matky Marie rozené Kopecké z Bernartic čp. 6. V jeho rodném domě, v kolinecké pastušce a v tomto domku čp. 88 se jim narodily tyto děti:
Anna nar. 28. 9. 1892 v čp. 125, †23. 11. 1892,
Martin Vojtěch nar. 1. 10. 1893 v čp. 125,
Marie Ludmila nar. 11. 11. 1894, odd. za Jana Saláta ve Vídni II dne 20. 10. 1925,
Barbora nar. 18. 10. 1899 v čp. 36,
Karolina nar. 15. 6. 1902 v čp. 36, odd. za Václ. Nového, 30letého dělníka z Koryt č. 30 dne 29. 11. 1924,
Anežka nar. 28. 2. 1905, odd. 12. 2. 1927 za 24letého dělníka Ant. Valeše z Myslovic čp. 27,
Josef nar. 25. 8. 1907 v čp. 36,
Alois nar. 21. 6. 1910 v čp. 88, odd. 4. 3. 1936 s Marií Pavlíkovou z Kolince č. 63,
Anna nar. 21. 7. 1897 v Hohen Trebetisch.

Dne 10. 10. 1925 dostala domek dcera Anna, která se dne 7. 6. 1921 provdala za Josefa Sandnera, nar. 16. 2. 1894 v Žihli, syna Anny Sandnerové, dcery Jana Sandnera, domkáře v Žihli u Plzně č. 80 a matky Anny rozené Müllerové z Überbergen č. 9 u Plzně.

V r. 1954 bydlel v domku čp. 88 Bedřich Pavlík narozený 19. 2. 1910 a Marie Kropíková, narozená 23. 3. 1912.

Posledním majitelem tohoto domku čp. 88, který je používán jen pro rekreační účely je Olga Berná z Plzně.

zpět