RYBNÍKY |  Menu |  Zpět hydrologie

Situace rybníků profilu Mlýnského potoka


Upravené mapové přílohy 1:50000 - diplomová práce: Geomorfologie rybníků v povodí Mlýnského potoka a Kalného potoka. A. Soukupová 1984
  1. Situace: rybník Hajský
  2. Situace: soustava zámeckých rybníků Jindřichovice
  3. Situace: rybník Mlýnský
  4. Situace: rybník Šárský, V Dílech, Ostrov, Kotlík
  5. Situace: rybník U Trati (Vochtrovský)
  6. Situace: rybníky v Malonicích

1. Situace: rybník Hajský

Zpět

2. Situace: soustava zámeckých rybníků Jindřichovice

Zpět

3. Situace: Mlýnský rybník

Zpět

4. Situace: rybníky Šárský, V Dílech, Ostrov, Kotlík

5. Situace: rybník U Trati (Vochtrovský)

Zpět

6. Situace: rybníky v Malonicích

Zpět
Zpět